ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС... Саша Павлов и Георгиј Боос

Панчево

Меморандум о сарадњи Града Панчева и корпорације „Боос лајтинг груп“

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

• Сарадња ће се остваривати путем међусобног информисања о активностима и питањима која имају заједнички интерес у области јавног осветљења

Градоначелник Панчева Саша Павлов и председник Међународне расветно-техничке корпорације «БООС ЛАЈТИНГ ГРУП» Георгиј Валентинович Боос потписали су Меморандум о разумевању за развој сарадње у области енергетске ефикасности – јавног осветљења. Меморандум је свечано потписан у четвртак, 17. јануара 2019. године у Влади Републике Србије, у оквиру посете председника Руске Федерације Владимира Путина Републици Србији.

Стремећи ка ширењу сарадње у области развоја интеграционих процеса у сфери јавног осветљења, узимајући у обзир знања и искуства која су стечена у наведеној области, наглашавајући важност узајамне сарадње у циљу ефикасног коришћења потенцијала двеју држава, Републике Србије и Руске Федерације, пратећи принципе узајамног поштовања, пословне сарадње и једнакости, у Меморандуму о разумевању исказана је намера да се остварује сарадња путем међусобног информисања о активностима и питањима која имају заједнички интерес у области јавног осветљења

Закључењем Меморандумa о разумевању за развој сарадње у области јавног осветљења, у циљу ширења сарадње у области развоја интеграционих процеса у сфери јавног осветљења, на стабилној и дугорочној основи, поштујући начела економичности и ефективности рада локалне самоуправе и имајући у виду изузетну важност развоја ове области комуналне делатности за коју је надлежна локална самоуправа, потписници су се у оквиру овог Меморандума сагласили да, у границама своје компетенције, остварују сарадњу у следећим правцима: вршење аналитичких истраживања у сфери спољне расвете,  припрема предлога за реализацију инвестиционих пројеката интеграционог карактера у сфери спољне расвете, заједничко учешће у активностима усмереним ка напредовању циљева и задатака интеграционих процеса у области спољне расвете, обезбеђивање неопходних финансијских ресурса за инвестиционе пројекте интеграционог карактера у области спољне расвете, као и у другим правцима од заједничког интереса.