СВУДА И ЗА СВАКОГ ПО НЕШТО... Душан Дакић

СРЕЋНА 2020.

Душан Дакић, председник Општине Алибунар

ИНВЕСТИЦИЈЕ У СВИМ ОБЛАСТИМА ЖИВОТА

• Сви напори које улажемо усмерени су на побољшање услова за живот у нашој општини
• Оно што нас очекује у 2020. години јесте и појачан рад и ангажман, како бисмо  унапредили услове у којима живе и раде наши грађани

Година која је иза нас била је динамична и успешна у погледу  свих пројеката које је локална самоуправа иницирала и реализовала, самостално или у сарадњи са Покрајинском  владом или Владом Републике Србије.

Највише средстава  усмерено је на радове у областима водоводне и саобраћајне инфраструктуре, реконструкције школских објеката, који су од примарне важности за наше грађане.

Краткорочни планови Општине Алибунар су да у што краћем року санираЈУ и изграде најважнији објекти, саобраћајнице, унапреди мрежа како локалних, тако и атарских путева, обнови и уреди водоводна инфраструктур у сваком месту… На дугорочном плану приоритетна улагања се тичу улагања у културу,  спортске и образовне сегменте, који услед недостатка средстава често незаслужено  остају у другом плану.

Сви напори које улажемо усмерени су на побољшање услова за живот у нашој општини. Услед скромне финансијске потпоре у буџетској расположивости, ослањамо се на добру сарадњу са покрајинским секретаријатима и републичким министарствима, управама и фондовима.

Захваљујући тој успешној сарадњи, 2019. година била је година изградње и обнове. Успешно су реализоване инвестиције у свим областима.  Након шеснаест година од почетка изградње, завршена је изградња фискултурне сале у Алибунару. Такође, реализована је свеобухватна реконструкција зграде Основне школе “1. мај“  у Владимировцу.  Завршена је изградња бунара за јавно водоснабдевање у Девојачком бунару, као и комплетна рехабилитација пута Владимировац- Девојачки бунар. Започет је пројекат термичке реконструкције зграде Дома здравља у Алибунару, који ће бити завршен у току наредне године.  Такође,  започета је реконструкција водоизворишта са пречистачем пијаће воде у Николинцима.

Планирани пројекти за наредну годину су бројни, па ћу навести само неке.

Реконструкција крова Предшколске установе у Владимировцу, изградња новог објекта Предшколске установе у Банатском Карловцу,  санација крова на објекту фискултурне сале школа у Иланџи и Николинцима, реконструкција водоводне мреже у Владимировцу и Алибунару, термичка реконструкција Дома здравља Алибунар итд. као и многобројни пројекти у области саобраћајне инфраструктуре.

Оно што нас очекује у 2020. години јесте и појачан рад и ангажман, како би се реализовали сви започети пројекти и пронашли начини да остваримо учешће на новим конкурсима за средства која ће нам омогућити да унапредимо услове у којима живе и раде наши грађани.

Пројекат „Општина Алибунар – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Алибунар.