УВЕК ДОСТУПНА... Јелена Стојковић Соколовић

Разговор с поводом

Јелена Стојковић Соколовић, заштитник грађана Града Панчева

ДОБРА САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

• Прошле године заштитник грађана Града Панчева покренуо је 146 поступака
• Поред тога, 2017. годину обележила је и медијација, обиласци месних заједница, као и све боља сарадња са органима локалне самоуправе

– Према градској одлуци, заштитник грађана Града Панчева је надлежан да поступа у предметима у којима грађани имају притужбе на рад или на пропусте у раду органа јединица локалне самоуправе, чији је оснивач Град, а под тиме се подразумевају како градски секретаријати тако и јавна и јавно-комунална предузећа града Панчева. Такође је овлашћен да прати примену међународних стандарда о људским правима на територији града Панчева, да прикупља информације из различитих извора о примени закона и других прописа, као и одлука и других општих аката органа града из области људских права, да прима и испитује представке о повредама људских права од стране органа Градске управе, да поступа по сопственој иницијативи ако постоји сумња на повреду права грађана од стране органа локалне самоуправе, да посредује у мирном решавању спорова по питању људских права на територији града и да сарађује и размењује искуства са другим заштитницима грађана, органима и организацијама који се баве заштитом људских права у земљи и иностранству – каже Јелена Стојковић Соколовић, заштитник грађана Града Панчева у жељи да још једном подсети на важност постојања овакве институције. Ове године навршава се 15 година од формирања прве канцеларије у Бачкој Паланци, а у Панчеву, као јединој локалној самоуправи у Јужнобанатском округу у којој постоји заштитник, он функционише од 2010. године.

А још једна од обавеза заштитника јесте да Скупштини Града Панчева сваке године поднесе извештај о раду за претходну годину, а шта је оно најважније из овог документа који се на претходној седници градског парламента нашао пред одборницима управо и јесте повод за разговор са заштитником грађана Града Панчева. – У прошлој години имали смо 1163 обраћања грађана Панчева на различите проблеме које смо селектовали као усмена притужбе, а формирали 146 предмета на основу притужби и поднесака грађана по питању рада органа локалне самоуправе. Иницирали смо два састанка са надлежнима из Града, један ради Акционог плана формирања стамбеног фонда и давања станова на коришћење угроженим категоријама становништва, док се други састанак односио на доношење одлуке од стране Скупштине Града о закључењу купопродајног уговора лицима који су били у статусу избеглица, а која су, преко фондова Европске уније и програма остварили право на коришћење станова у зградама изграђеним за ту намену, а где су меморандумима и одредбама тих пројекта били дозвољени откупи станова – укратко сумира рад своје канцеларије током прошле године Јелена Стојковић Соколовић. То је готово идентично ситуацији из 2016. године, по броју обраћања грађана.

ОБРАЋАЊЕ
  Како каже Јелена Стојковић Соколовић, на интернет презентацији Града постоји одељак који се тиче рада ове институције на којем се грађани могу информисати о свема, наћи контакте, па чак и формулар притужбе коју могу послати електронском поштом или лично. Као најважније она понавља то да грађанин мора прво да се обрати органу за који сматра да му повређује права и да сачека одговор. Ако одговор не добије у року од 30 дана може се обратити заштитнику, а ако добије решење од тог органа, мора да на њега реагује у датом року, било жалбом или другим правним леком наведеним у решењу како не би себе довео у ситуацију да не може да оствари своја права.

Како објашњава наша саговорница, разлика између броја обраћања и покренутих предмета произилази из великог броја обраћања грађана, али за проблеме који нису у надлежности локалног заштитника. Међутим, у овој канцеларији не одбијају такве грађане већ их саслушају и ако за његов проблем нису надлежни, упућују га на органе који јесу или на покрајинског или републичког омбудсмана и наравно обавештавају га о његовим правима и начинима како да их оствари. Велики број обраћања  грађана током прошле године односио се на рад ПИО фонда по питању дугог поступка доношења трајног решења, а чији је разлог углавном чињеница да су они током свог радног века радили и у бившим југословенским републикама, као и на одбијање РФЗО да рефундира трошкове лечења или рехабилитације. Такође пуно има и обрађања грађана који имају притужбе на рад Катастра, односно на дуге процесе одлучивања о њиховим захтевима, као и на рад судова што је проблем који не спада у надлежност ниједног заштитника грађана, већ се они морају решавати подношењем притужби председницима судова како то налаже закон.

– Што се тиче притужби које су покренуте, идентичан је број предмета који се односе на рад секретаријата односно инспекцијских служби и оних који се тичу рада ЈКП у граду. За секретаријате притужбе се углавном односе на њихов рад, неодлучивање по захтеву или чутање што је супротно пракси добре управе док се за јавна предузећа то односило највише на неиспуњење услуга или питања квалитета тих услуга. Морам да истакнем да сви органи локалне самоуправе разумеју да је заштитник грађана, поред тога што је контролор њиховог рада и орган који са локалном самоуправом води рачуна правима грађана. Сарадња са њима је веома добра тако да кад год би смо покренули поступак, он је био решен или отклањањем повреде права грађанина или уважавањем наше препоруке – каже заштитница грађана Панчева и подсећа да омбудсман може да делује само снагом свог ауторитета.

Као још један од начин за решавање проблема који је дошао до изражаја прошле године заштитница наводи процес медијације, мирног решавања спорова који се у канцеларији заштитника може реализовати потпуно бесплатно. То је процес којим грађани могу брже и ефикасније да реше неке своје спорове и постићи договор без судског поступка. Како она каже, и она и њен заменик су  2014. године лиценцирани од стране Министарства правде као медијатори а прошле године је било 13 предлога за медијацију од којих је покренуто три. – То је велики помак од 2016. године када смо имали неколико предлога за медијацију од којих ниједан није био покренут. Прошле године два спора су решена, један писменим, а други сменим договором док трећи није уродио плодом. Медијација је потпуно слободан процес, свака страна се у сваком тренутку може повући и поново вратити – објашњава заштитница и напомиње да овај поступак иницира једна страна у спору, а да се канцеларија заштитника онда обраћа страни са којом грађанин сматра да има проблем, информише се о њеним правима а од ње се у року од 15 дана очекује одговор. Ако пристане онда се заказује термин медијације у канцеларији заштитника која на крају може довести до решења спора.

В. Илић

Пројекат “Панчево – локална самоуправа у форми самоуправе грађана” су/финансирао Град Панчево