ЈЕДНА ОД... Дивна Кирилов

Разговор с поводом

Дивна Кирилов, директорка Туристичке организације општине Ковин и чланица тима за израду Локалног акционог плана за родну равноправност

УПОРНОСТ, ТО ЈЕ РЕЦЕПТ КАКО ДО ЖЕЉЕНОГ УСПЕХА

• У самој власти све је више жена, јер  бити жена на положају има одређене предности пошто су жене одговорније, свестраније и боље организоване, као мајке, ћерке, супруге и пријатељи, али и на послу – истиче Дивна Кирилов

Наша саговорница Дивна Кирилов је једна од бројних жена које се налазе на одговорној функцији у општини Ковин. И да додамо, успешних жена.

Као директорка Туристичке организације ове јужнобанатске општине, на чијем је челу, већ можете претпоставити, такође, жена, Сања Петровић, Дивна Кирилов је у значајној мери унапредила туристиче потенцијале општине Ковин и врло сугестивно показала да мишљење о женама на значајним функцијама није без разлога позитивно, чак и из угла оних који, вођени предрасудама, о томе понекад иступају са дозом скепсе, да би на крају… Али то је већ њихов проблем, а не проблем успешних жена, да се овог пута, с разлогом, задржимо само на општини Ковин.

Дивна Кирилов није случајно била и део тима за израду Локалног акционог плана општине Ковин за родну равноправност за период 2022 – 2025. година, и то је разлог што овог пута са њом разговарамо на ту тему, где је још једном потврдила изузетну способност да на, њој својствен, начин изнесе све оне ствове које се тичу родне равноправности, а који су дуго година били у запећку друштвене реалности. Сада више нису, и Општина Ковин је у том погледу на делу показала како изгледа родна  равноправност у пракси, чак у тој мери да би мушкарци, да се мало нашалимо, могли да почну да размишљају о свом акционом плану.

ПОДРШКА… Дивна Кирилов са женама које знају пут до жељеног циља

Али да чујемо  шта Дивна Кирилов каже на самом почетку нашег разговора:

–  У многим срединама у Србији, иако је 21. век, жене се и даље суочавају са стереотипима и предрасудама које их дискриминишу на сваком кораку. У пракси се суочавају са мушкарцима који их не гледају као себи равнима када су неки “мушки” послови у питању. Углавном, жене имају много идеја које су засноване на детаљно анализираним чињеницама, много брже прихватају предлоге, сугестије и примедбе од мушкараца. Управо је то један од разлога да су се жене последњих година избориле за колико-толико равноправан статус са колегама који организују и воде послове. У појединим ситуацијама потребно им је више снаге и енергије да дођу до жељеног циља, али то постижу својом упорношћу. Ипак, пут ка родној равноправности и даље није лак. И даље по броју запослених предњаче мушкарци, али у самој власти све је више жена јер  бити жена на положају има и одређене предности јер су жене одговорније, свестраније и боље организоване, као мајке, ћерке, супруге и пријатељи, али и на послу.

Ево и њеног одговора на наше питање кој су то практични кораци да се неке ствари исправе тамо где има потребе за њиховом исправљањем, посебно у општини Ковин:

  • Због Закона о родној равноправности, у коме је тако прописано у јединици локалне самоуправе, образована су тела за родну равноправност: Комисија за родну равноправност у скупштини јединице локалне самоуправе као радно тело скупштине, које чине одборници/е (све акте упућују скупштини да разматра из родне перспективе) и Савет за родну равноправност у органима управе који чине именована или постављена лица, представници/е установа, органа и организацијама у областима значајним за родну равноправност и спречавање и сузбијање родно заснованог насиља, прати стање у области родне равноправности  и предлаже мере за њено унапређење.
ЛАП НА ДЕЛУ
    Општина Ковин може да се похвали са много жена на руководећим функцијама, што се показало као изузетно добро решење, све оне постижу одличне резултате у послу којим се баве, а полна дискриминација готово да је искорењена.
    Председница Општине Ковин је Сања Петровић, начелница Општинске управе  Јелена Чолаковић, на челу тима Радне групе за израду ЛАП-а била је Биљана Стојковић, начелница Одељења за финансије Општинске управе,  народна посланица у Скупштини Србије је  Виолета Оцокољић, директорка Центра за социјални рад Марија Шалипуровић, директорка Предшколске установе “Наша радост” је Александра Алавања, в.д. директора Библиотеке “Вук Караџић” Ивана Јованов, директорка Дома здравља “1. мај” Ковин је Јасмина Ђаков, директорка НБПБ Ковин Јованка Петровић, в.д. директора Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите “Ласта” Ковин је Јована Јовашевић, а директорка Туристичке организације општине Ковин Дивна Кирилов.
   Од седам чланова Општинског већа, четири већнице су жене, а у мањини су једино у Скупштини општине, где их је 17, од укупно 45 одборника. Али већ следећи избори…

Израду  Локалног акционог план за родну равноправност општине Ковин за период 2022-2025. године подржала је Стална конференција градова и општина у оквиру програма Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживанај ЕУ.

У току израде ЛАП-а предузете су бројне активности.

Прво је формирана је радна група,  где је именовано 13 чланова (11 жена и 2 мушкарца), затим је одржан састанак радне групе и једнодневна онлајн обука, израђен онлајн упитник, који је постављен на интернет презентацији, потом је одржано пет групних дискусија за женама, узимајући у обзир потребе различитих профила жена, укључујући жене из вишеструко маргинализованих група и дискутовало о начину и подршци приликом запошљавања, разговарало о стању у области здравствене и социјалне заштите, културе, спорта, о помоћи самохраним мајкама, женама са села, Ромкињама, као  и женама предузетницама. Након спроведене анкете и резултата истраживања добијена је подлога за планирање мера и активности  Локалног акционог плана, са  општим циљем да се побољша положај жена у унапреди родна равноправност у општини Ковин, а утврђени су и посебни циљеви:

*Увођење родне перспективе у све локалне политике, мере и активности финансиране из буџета општине Ковин;

• Спровођење политике једнаких могућности и смањивање постојећих неједнакости између жена и мушкараца у (само)запошљавању, економским мерама и подстицајима, као и унапређење квалитета и доступности здравствене и социјалне заштите;

• Унапређење безбедности свих грађана а посебно жена у заједници;

• Унапређење квалитета живота у општини Ковин, посебно унапређење квалитета живота жена из вишеструко дискриминисаних група.

Жене из дана у дан имају све већу улогу и права што је важно због њиховог оснаживања како би превазишле препреке на које наилазе, користећи сва права и механизме који су им на располагању. Кључну улогу у свему томе имају и образовање, као и побољшање економског и социјалног статуса жена – напомиње за крај Дивна Кирилов,  наша и те како „родно равноправна“ саговорница.

(Старт 013)