ВРХУНСКИ... ускоро ће овај простор бити препуштен дечјој машти

Долово

Део простора Основне школе адаптиран за потребе дечјег вртића

КАД ГРАД БРИНЕ О ДЕЦИ, ОНДА И РОДИТЕЉИ…

• У складу с важећим правилницима у вртићу ће моћи да борави од 52 до 60 деце узраста од 3 до 5 година и 24 до 30 корисника предшколског узраста

Ове године обележава се 250 година школства у Долову. Случајно или не, овај јубилеј биће обележен и отварањем првог дечјег вртића у овом месту, опремљеног по свим савременим стандардима за задовољавање потреба деце предшколског узраста.

За реконструкцију и адаптацију простора Основне школе за боравак најмлађих становника насеља Долова, из градског буџета Града Панчева издвојено је преко 17 милиона динара, што ће значајно допринети и комформнијем понашању њихових родитеља.

Маја Витман, градска менаџерка, напомињући да је у рекордном року добијен објекат који је у потпуном складу са свим прописима за ову врсту установа, рекла је да је у згради Основне школе „издвојено одељење предшколске установе у депандансу у склопу објекта компатибилне намене за узраст деце од три године па до поласка у школу“

Основна школа „Аксентије Максимовић“ у постојећој згради је од 1971. године, на простору од близу две и по хиљада квадрата. Део тог објекта, тачније 387 квадрата пренамењено је за предшколску установу. У складу с важећим правилницима у вртићу ће моћи да борави од 52 до 60 деце узраста од 3 до 5 година и 24 до 30 корисника предшколског узраста.

Пренаменом и адаптацијом дела објекта у предшколску установу, школски објекат је добио нову, независну функционалну целину са посебним улазом. Топла веза је задржана због противпожарне заштите, као и због неукрштања чистих и прљавих путева , све у складу са прописима, приликом уласка помоћног особља у кухињу. Постојећи школски објекат је имао по један санитарни блок – тоалете за ученике на свакој етажи, укупно два. Тоалет намењен наставничком и помоћном особљу се налази поред зборнице и канцеларија. Након извођења радова капацитет се повећао тако да су у оквиру предшколске установе изведена по два тоалета за децу и васпитаче и помоћно особље – укупно четири. Простор је максимално искоришћен тако да од садржаја има све што је неопходно за квалитетан и безбедан боравак деце у вртићу – напоменула је Маја Витман, градска менаџерка.

(Фото: EPA.rs)