Панчево – знакови поред пута

Црвени магацин, није у питању само боја

СПОМЕНИК ТРГОВАЧКЕ ИСТОРИЈЕ ПАНЧЕВА

• Као један од најстаријих објеката овог типа у Панчеву, Црвени магацин ни до данас није променио своју намену – складиштење робе

Једaн од најстаријих сачуваних објеката у Панчеву је Црвени магацин, који спада у непокретно културно добро од великог значаја. Колико се зна, ова зграда је подигнута 1785. или 1787. године и од тада се успела сачувати од већих оштећења или рушења од стране војски које су у више наврата заузимале град на Тамишу.

Сам магацин је подигнут на обали Тамиша, на месту некадашњег пристаништа, што доста говори колики је овај објекат, са другим сличним зградама у овом делу града, имао значај за тадашње Панчево, град на граници, који је тада био трговачки, занатски, а касније и индустријски центар.

Сама зграда је подигнута у стилу барокне архитектуре, што јој и данас даје на значају, а јединствена је по начину изградње међуспратне конструкције. Зграда је правоугаоне основе и има три спрата и приземље. Таваница је изграђена у облику дрвене конструкције која се степеничасто пење ка врху објекта. Са северне и јужне стране има по четири контрфора, са западне седам, од којих је један у структури испада, а са источне шест, од којих је један такође у структури испада. Ови контрфори дају грађевини монументалан и масиван изглед. На својој дужој страни магацин има 13 прозора на два спрата, а на првом спрату 12 и једна врата за утовар робе. На ужој страни се налазе седам прозора и двоје врата, и то на првом спрату и у приземљу. Сви прозори су правоуглог облика са решеткама, док су врата масивна и без украса. Магацин има само један димњак.

Од 1907. године магацин је био у власништву Пучке банке, која га је издавала у закуп заинтересованима. Од 1941. до 1944. користиле су га немачке окупационе трупе, а од 1944. био је складише Југословенске народне армије. Магацин до данас није променио своју основну намену као складишни простор.

Данас је то објекат који свакако има значајну историјску вредност као зграда која сведочи о делатности војног ерара у Панчеву кроз његову историју. Такође, има и документарну вредност због своје јединствене међуспратне конструкције, као и естетску вредност као репрезентативни објекат који спаја елементе индустријске и војне архитектуре, а његова урбанистичко просторна вредност огледа се у томе што је изграђен пре формирања улица Иве Лоле Рибара и Кеја Радоја Дакића, где се Магацин налази.

Реализацију пројекта „Град Панчево – знакови поред пута“ суфинансира(о) Град Панчево