КОМИСИЈА У АКЦИЈИ... резултати и награде ма крају месеца

Вршац

Ближи се крај акције „Бирајмо најуређеније село“

А, САД ОЦЕЊИВАЊЕ

• Резултати акције крајем октобра, када ће најуређенијим селима бити додељене вредне награде

Удружење грађана „СЕЛО ПЛУС“, у сарадњи са Градом Вршцом, ЈКП „Други октобар“,Туристичком организацијом Вршац и Удружењем „Параквад ВШ“, организовало је такмичење „Бирајмо најуређеније село“.

Циљ такмичења је афирмација и промоција сеоских средина у сврху развоја туристичких, привредних и културних потенцијала.

Комисија тренутно обилази села, где оцењује: уређеност јавних површина, уређеност простора око школа, вртића, цркве и гробља, активности МЗ (број невладиних организација, укљученост жена у јавни живот села), број организованих манифестација, пословни амбијент села (број пољопривредних газдинстава, број привредних субјеката, број туристичких објеката и газдинстава која се баве сеоским туризмом).

Оцењивање ће се завршити до краја месеца када ће најуређенијим селима бити додељене вредне награде:

• Прва категорија села (села преко 1000 становника) :

1 .Трактор косилица 10 књ,

2 .Тример за одржавање зелених површина,

  1. Зеленило у вредности 50.000 динара.

• Друга категорија села (села до 1000 становника):

  1. Трактор косилица до 5 књ,
  2. Тример за одржавање зелених површина,
  3. Зеленило у вредности 30.000 динара.