У ЊИХ СЕ НЕ БАЦА БАШ СВЕ... Александар Стевановић поред нових контејнера

Интервју

Александар Стевановић, директор ЈКП „Хигијена“ Панчево

САМО КАД НАМ НЕСАВЕСНИ ГРАЂАНИ НЕ БИ ОДМАГАЛИ

• Радници ,,Хигијене“ односе смеће са 460 локација у граду Панчеву, Долову и Старчеву. Поред тога, одвозе смеће из 30.000 домаћинстава, кao и бројних привредних субјеката, те дневно сакупе и одвезу на депонију и до 150 тона кoмуналног отпада. Овом обиму посла треба додати и дневни просек од 20 тона кабастог отпада који се покупи са дивљих депонија или поред контејнера

Због епидемије новог коронавируса, данас сви живимо у ванредним околностима. Колико је и на који начин је ЈКП „Хигијена“ укључена у функционисање града у условима пандемије?

-Након што је крајем марта  и ЈКП ,,Хигијена“у сарадњи са Градом и панчевачком ,,Панонијом“ обезбедила довољне количине натријум хипохлорида месец и по дана, тачније током трајања ванредног стања, непрекидно су радници овог предузећа дезинфиковали улице, тргови, јавне објекте и јавне површине. Осим тога ,,Хигијена“ је организовала и поделу дезинфекционих средстава управницима зграда. Пре почетка овог посла детаљно су опране све улице у Панчеву што је био услов за почетак детаљне дезинфекције. Прво се кренуло од Опште болнице, домова здрваља, Завода за јавно здравље, a затим су на ред дошли и остали објекти јавне намене. Добром организацијом запослени су, поред обављања редовног посла на одвожењу комуналног отпада, чишћења дивљих депонија око контејнера и са зелених површина, успели да посао дезинфекције ураде на време, чиме су настојали да успоре ширење коронавируса  у нашем граду. Поред тога по редовном распореду перу се све улице у граду.

Недавно је завршена пролећна акција прикупљања кабастог отпада. Како сте задовољни резултатима ове акције и сарадњом са грађанима по овом питању?

-Ове године је због корона вируса пролећна акција изношења кабастог отпада, уместо у априлу, организована у јуну. Одзив је био више него добар, пре свега јер су грађани због пандемије и увођења ванредног стања добар део времена проводили у кућама, детаљно их спремали као и своја дворишта и подруме, па је кабастог отпада било знатно више.

Но, иако и у овим ванредним условима није изостала пролећна акција изношења кабастог отпада и упркос свих наших апела да се стари намештај, каде, прозори и шут не бацају у или поред контејнера, слика на градским улицама, нажалост, говори да се многи наши суграђани оглушују о молбе ,,Хигијене“. Наиме од 2000 кубика колико се годишње сакупи у две акције, пролећне и јесење, грађевински материјал чини значајан део.

     • Град Панчево већ годинама има проблем са дивљим депонијама. Каква је тренутно ситуација по том питању и шта ЈКП „Хигијена“ чини да се овај проблем реши?

     –  Дивље депоније баш на местима где су постављени контејнери, чине вишеструку штету. Прво, за њихово уклањање је потребно ангажовати додатни број радника, радних машина. Друго, бачени шут оштећује контејнере па тако доводи до тога да сваки четврти контејнер на крају године мора бити отписан. Поједини суграђани оваквим понашањем стварају ружну слику у граду и девалвирају труд и залагање радника овог  комуналног предузећа.

ШТА РЕЋИ… осим…

Поред несавесног понашања појединих грађана, који кабасти отпад бацају где стигну, и експанзија градње објаката за колективно становање широм Панчева  актуелизовала је проблем неправилног одлагања шута и другог грађевинског отпада. Бацање ових материјала у контејнере, било да је  реч о физичким лицима, фирмама, инвеститорима или извођачима радова,  проузрокује велика оштећења посуда за комунални отпад, додатно троши ресурсе ЈКП  ,,Хигијена“ и ружи изглед града.      Проблем неадекватног одлагања шута и другог грађевинског материјала, било да је реч о адаптацији или градњи индивидуалних кућа или пак већих стамбених објеката није  присутан од јуче.

Напротив, годинама ,,Хигијена“ у сарадњи са комуналном полицијом и инспекцијом покушава да реши овај проблем, и у томе мање или више успева. Истини за вољу, често терет решавања овог нимало наивног проблема, који изискује повећано ангажовање како запослених тако и радних машина, остаје само овом комуналном предузећу. Наиме, недовољна примена санкција, јасно прописаних градском одлуком о одржавању чистоће, према несавесним грађанима и фирмама, осим што ствара слику прљавог града, веома оптерећује функционисање ,,Хигијене“. Поред тога обезвређује се труд запослених, који  поред обављања редовних послова на прикупљању и одвожењу смећа, стижу да са бројних локација и више пута  недељно уклоне  на десетине тона шута.

      Претходних година „Хигијена“ је по граду поставила већи број нових контејнера за смеће. Да ли су ти нови контејнери довољни за потребе града и да ли ће у наредном периоду бити промена по питању броја ових посуда или њиховог распореда по граду? Да ли имате у плану за ову годину неку значајнију инвестицију?

-Чињеница да радници ,,Хигијене“односе смеће са 460 локација у граду, Долову и Старчеву. Поред тога, одвозе смеће из 30.000 домаћинстава, кao и бројних привредних субјеката, те дневно сакупе и одвезу на депонију и до 150 тона кoмуналног отпада. Овом обиму посла треба додати и дневни просек од 20 тона кабастог отпада који се покупи са дивљих депонија, око контејнера за комунални отпад, као и контејнера од пет кубика који су постављени на јавним површинама.

Годишње се расходује близу 200 металних и пластичних контејнера који делом зими изгоре, а лети добар део страда од шута који несавесни грађани у њих бацају. Пластични буду одмах уништени док се метални после два крпљења у радионици ,,Хигијене“ морају отписати. Ово комунално предузеће  за годину дана изгуби више од четвртине укупног броја посуда за комунални отпад. У постојећим условима, ЈКП ,,Хигијена“ само захваљујући доброј организацији и залагању запослених све свакодневне послове које јој је град поверио успева да обави што је могуће боље.

Mилионске износе који настају због уништавања контејнера ,,Хигијена“ мора да обезбеди из сопствених средстава.

Без обзира што се набавка нових контејнера, како пластичних тако и металних, континуирано набавља, јер је то приротет свих приоритета, повећан обим посла и број уништених понекад  доводе до тога да их нема довољно.

Све би могло да буде много лакше за раднике  ,,Хигијене“ када би грађани, односно власници станова и кућа сав шут и материјал који им је вишак после реновирања станова прикупили у ауто-приколицу и одвезли га на стару депонију и предали без икакве надокнаде.

    • Панчево, као и сви други већи градови, има и озбиљан проблем са псима луталицама. Колико  ЈКП „Хигијена“ односно „Зоохигијена“ може учинити да се овај проблем доведе под контролу?

-Чињеница да Град Панчево, односно ЈКП ,,Хигијена“ десетак година стерилизацијом спроводи Програм смањења популације напуштених паса, али  тај проблем, уосталом као и у другим градовима, није тако лако решив.

Пре свега због непоштовања законских прописа, пребукираности прихватилишта и понајвише због неодговорног понашања власника животиња који бригу о кућним љубимцима олако схватају.

Поштујући Закон о комуналним делатностима и закон о ветеринарству, односно Одлуци о држању домаћих животиња, Град годинама финансира збрињавање и лечење ових животиња које обавља ,,Хигијена“.

Проблем је и пребукираност прихватилишта. Тачније има услова за прихват 80 паса, међутим, током читаве године у прихватилишту борави просечно чак 120 паса.     Огроман проблем настаје због несавесног понашања власника паса који о својим љубимцима не воде бригу па због напада како власничких тако и паса луталица на пролазнике, Град из буџета за накнаду штете годишње издвоји и по неколико милиона динара.

В. Илић

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево