Ковачица

Акценти са 8. седнице Скупштине општине Ковачица

ЕФИКАСНО, СВЕ ЗА 15 МИНУТА!

• На седници је, као најважнија тачка дневног реда,  усвојен Завршни рачун буџета Општине за 2020. годину

У уторак, 15. јуна, одржана је 8. седница Скупштине општине Ковачица.

На седници, којој је председавао Милан Гарашевић, председник СО, присуствовао је 21 одборник (иначе, СО Ковачица има 29 одборника) који су све одлуке и решења, који су били на дневном реду 8. седнице, прихватили једногласно, без дискусије, тако де је седница трајала  неколико минута мање од броја присутних одборника.

Најпре је усвојена Одлука о завршном рачуну буџета Општине Ковачица за 2020. годину, а после образложења које је дала Алжбета Маркова, шефице Одељења за финансије, буџет и локалну пореску администрацију.

Потом су одборници усвојили Решење о образовању Комисије за спровођење комасације у К.О. Дебељача, па Решење о избору чланова Савета за културу, образовање, омладину, спорт и друштвене делатности, да би, на крају седнице, прихватили Информацију о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања, чији је оснивач Скупштина општине Ковачица, за период 1. 1. 2021. ддо 31. 3. 2021., године, а на које се све примењује Закон о јавним предузећима.

Пројекат „Општина Ковачица – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковачица
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.