Пландиште

Акценти са 5. седнице Општинског већа

БУЏЕТ „КРАЋИ“ ЗА 50 МИЛИОНА ДИНАРА

• Новим, трећим ребалансом, предвиђен је општински буџет за 2020. годину у износу од 613 милиона динара, што је умањење за  50 милиона у односу на други ребаланс

На дневном реду Пете седница Општинског већа општине Пландиште којом, је председавао Јован Репац, председник општине, укупно је било 15 тачака дневног реда. Пре усвајања, дневни ред је допуњен са две тачке, са Одлуком о изради измена и допуна просторног плана општине Пландиште и Одлуком о изради измена и допуна плана генералне регулације насеља Пландиште.

На 5. седници Општинског већа, којој је председавао Јован Репац, председник општине, већници су прво утврђивали Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину. Том одлуком, новим, трећим по реду ребалансом,   буџет се  умањује за 50 милиона динара, са 669 на 613 милиона динара.

Након тога већници су утврдили и Предлог Одлуке о изменама и допунам Одлуке о одређивању локације за одлагање интерног отпада и Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Пландиште. На територији општине Пландиште одређене су 3 зоне за утврђивање пореза на имовину. Одлком је утврђена просечна цена квадратног метра за грађевинско, пољопривредно, шумско и друго земљиште, за станове и куће за становање.

На  седници је утврђен  и Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да за давање у закуп државног земљишта има укупно 311 лицитационих јединица. Након тога већници су усвојили Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Већници су разматрали и Предлог Решења о измени Решења о образовању Тима за имплементацију пројекта „Брига о менталном здрављу за инклузиви развој заједнице“ и Предлог Закључка о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима са територије Општине Пландиште за школску 2020/2021. годину. Детаљи конкурса могу се наћи на сајту Општине Пландиште. Све одлуке донете су једногласно.

Седници су присуствовали и Горан Доневски, председник СО Пландиште,  Душан Ћурчић, заменик председника општине,  и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Пројекат „Општина Пландиште – будућност у огледалу сасашњости“ суфинансира Општина Пландиште.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.