Ковин

Акценти са 33. седнице  Скупштине општине Ковин

МАЊЕ СТАНОВНИКА – МАЊЕ ОДБОРНИКА

  • Следећи сазив Скупштине општине Ковин, уместо 45, имаће 35 одборника, а због значајног смањења броја становника ове општине у последњих 10 година

Последњег радног дана протекле седмице одржано је 33. заседање Скупштине општине Ковин, на којој је од 45 присуствовало 34 одборника.

После усвајања дневног реда усвојен је Извештај о извршењу општине Ковин за период јануар – јун 2023. године, да би се потом прешло на другу тачку дневног реда, рекло би се „најатрактивнију“, јер је њоме требало усвојити Одлуку о приступању промени Статута Општине Ковин. И таква одлука је једноглано и донета.

Том одлуком предвиђено је значајно смањење броја одборника Скупштине општине, са садашњих на 45 на будућих 35 одборника. Одлука је донета на предлог председнице Општине Ковин Сање Петровић, а као последица значајног смањења броја становника ове општине у последњих десет година, а у складу са тим и сразмерно смањење броја њихових представника у Општинској скупштини.

Одлуком је прецизиран и састав комисије која ће утврдити нацрт одлуке о промени Статута, потом га предложити Општинском већу, најкасније до 3. октобра, а онда следи предлог Општинског већа одборницима Скупштине општини на усвајање.

Одборници су потом донели неколико одлука  које се тичу измене Плана генералне регулације за насељено место Ковин, затим Прогрма постављања привемених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене, као одлуке које се тичу приоритета у сфери социјалне заштите и коришћења наменских средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања додељених Општини Ковин у износу од 5.210.030 динара.