Пландиште

Акценти са 26. седнице Скупштине општине Пландиште

РУТИНСКИ КРОЗ 11 ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА

• Уместо Арпада Ендреса, који је поднео остваку, убудуће ће у одборничким клупама седети Душан Везмар (СНС)

На 26. седници у овом сазиву, којој је председавао председник Ендре Сабо, одборници СО Пландиште разматрали су 11 тачака дневног реда.

Најпре, усвојена је оставка одборника Арпада Ендреса, да би потом његов мандат био додељен Душану Везмару, одборнику СНС са листе „Александар Вучић – Србија побеђује“.

Скупштина општине је потом једногласно усвојила Одлуку о мрежи јавних основних школа са територије општине Пландиште. Овом одлуком мрежу основних школа чине ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, са издвојеним одељењима у Маргити, Јерменовцима, Барицама, Великом Гају и Купинику, затим, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, са издвојеним одељењем у Милетићеву и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, са издвојеним одељењем у Старом Лецу. Иначе, одлука је донета у складу са критеријумима које је усвојила Влада Републике Србије, а према броју ученика у насељеним местима и о праву на доступност образовања сваком детету.

Након ове,  а сходно истим критеријумима, усвојена је и Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Пландиште. По тој одлуци, мрежу предшколских установа чине: ПУ „Срећно детињство“ Пландиште, како сам овај објекат, тако и простор у основним школама и њиховим издвојеним одељењима, као и простор у приватној својини.

Одборници су донели и Одлуке о образовању Стручне комисије за израду годишњег плана прогрма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, као и Одлуку о организацији Општинске управе Пландиште.

При крају ове 26. седнице, одржаној, иначе у посве мирној атмосфери, одборници су донели и одлуке о образовању Штаба општине Пландиште за ванредне ситуације и Савета за безбедност општине Пландиште.

У оквиру тачке „Одборничка питања“, на питања око изградње капеле у Маргити и побољшања уличне расвете, одговорио је председник Општине Јован Репац. У вези капеле, чека се на сагласност надлежног министарства Владе Србије, јер земљиште на коме се гради капела је у државном власништву, док је на питање о расвети председник упутио одборника на Савет МЗ, који би требало да упути допис Општинској управи са навођењем конкретних проблема.