РУТИНСКИ... са 28. седнице Скупштине општине Алибунар

Алибунар

Акценти са 28. седнице Скупштине општине Алибунар

ЗАВИШИЋУ НОВИ МАНДАТ НА ЧЕЛУ ЈАТП „АЛИБУНАР“

• Драган Жебељан више није члан Општинског већа, на лични захтев
• Усвојена Одлука о промени Статута општине Алибунар

У четвртак, 14. марта, одржана је 28. седница Скупштине општине Алибунар, којој је председавао Неђељко Коњокрад, председник Скупштине општине.

На свом 28. сусрету у овом сазиву одборници су усвојили низ одлука, а бавили су се и са неколико кадровских питања.

Поменућемо, најпре,  кадровска решења. Звонко Завишић, досадашњи директор, поново је именован за директора ЈАТП „Алибунар“, док је Драган Жебељан, на лични захтев, разрешен функције члана Општинског већа,  а донета су и решења о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације.

Промењен је и састав Школског одбора ОШ „Сава Вељковић“ у Добрици, тако да је уместо Биљане Милићев, на предлог Савета родитеља, за нову чланицу Школског одбора именована Нада Јанковић.

Дошло је и до измене у саставу Комисије за израду Прогрма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државнмој својини, па је уместо Николе Хочевара, за члана Комисије именован Небојша Јакимов, одборник Скупштине општине.

Од донетих одлука, поменућемо Одлуку о промени Статута општине Алибунар, а у складу са потребом усклађивања са изменама Закона о локалној самоуправи.

Одборници су усвојили и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар

У тренутно важећој Одлуци о комуналним делатностима, опис радова на одржавању улица и путева не обухвата и радове на одржавању некатегорисаних-атарских путева, а за којим постоји потреба константног обављања, па их је потребно уврстити као комуналне делатности, и то тако, што се мења опис радова на одржавању улица и путева, где се сада под овим радовима подразумевају и радови на некатегорисаним-атарским путевима. Такође, тренутно важећом Одлуком о комуналним делатностима, радови на управљању јавним паркиралиштима, радови на обезбеђењу јавном осветљења и на одржавању улица и путева поверени су ЈП „Дирекцији за изградњу и уређење општине Алибунар“, а с обзиром да ово предузеће више није оперативно, поменуте радове је потребно поверити ЈКП „Универзал“.

Од осталих усвојених одлука, помнућемо још Одлуку о Програму коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине у 2019, затим, Одлуку о висини закупнине за пословни простор, по којој су у првој зони Алибунар, Батаски Карловац и Владимировац, док су остала насељена места у другој зони. Почетна цена за прву зону је 300 динара, а у другој 200 динара по квадратном метру.

Донете су и одлуке о мрежи јавних предшколских установа, као и јавнох основних школа на територији општине Алибунар.

У каквој је атмосфери протекла ова, 28. седница СО Алибунар, најбољи сведочи чињеница да није било ниједног одборничког питања.