Пландиште

Акценти са 23. седнице Скупштине општине Пландиште

УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

• У образложењу одлуке наведено је да су разлози за промену буџета узроковани због четири незавршена пројекта капиталних инвестиционих расхода у 2022. години. као и због једног пројекта који ће започети у 2023. години

Одборници Скупштине општине Пландиште састали су се 23. пут у овом сазиву и, између осталог, усвојили и први ребаланс општинског буџета за 2023. годину.

Седници, којој је присуствовао и председник Општине Јован Репац, председавао је Љубомир Ракић, нови председник СО, који је, од 14 тачака дневног реда, пред одборнике најпре изнео предлог о потврђивању мандата одборници Ели Нађ из Јерменоваца, са листе „Александар Вучић – За нашу децу“.

Одмах потом на ред је дошла кључна тачка 23. седнице, а то је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2023. годину, што је први ребаланс буџета у овој години, односно први допунски буџет.

Зашто допунски, наведено је у образложењу ове одлуке, а разлози за промену буџета су узроковани због пројеката капиталних инвестиција у 2023. години. као и због пројеката који су започети у 2022. години. А то су: Изградња капеле у насељеном месту Хајдућица, Сређивање простора око објеката Комесаријата за избеглице, Изградња тротоара у Великој Греди и Реконструкција (санација и уређење) спортских терена у ОШ „Доситеј Обрадовић“, док ће пројекат Доградње архиве Општинске управе започети у овој години.

Сходно свему томе, одборници су потом усвојили и Одлуку о финансирању капиталних инвестиционих расхода буџета Општине Пландиште и финансирање текуће ликвидности у 2023. години.

Одборници су дали и сагласност на усвајање Пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обаваљања комуналних делатности зоохигијене – спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијање амброзије на територији општине Пландиште, као и на Одлуку о организацији Општинске управе Општине Пландиште.

Од кадровских тема, изгласано је Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Пландиште и Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност Општине Пландиште, а због избора новог председника СО Пландиште и новог директора Центра за социјални рад.

Осим тога, изгласана су и Решења о образовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта као и Решење о разрешењу и именовању Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици.

(Фото: сајт Општине)