Ковин

Акценти са 21. седнице Скупштине општине Ковин

ДА ДРУГИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ БУДЕ…

• У првих шест месеци приходи и примања били су на нивоу 43,19 одсто, а расходи на нивоу 35,19 одсто од планираних

Пошто су усвојили записник са 20. седнице, одборници Скупштине општине Ковин, на свом 21. заседању у новом сазиву, најпре су разматрали Извештај о извршењу буџета Општине Ковин за период јануар – јун 2022. године. Присутних 39 одборника су из детаљног извештаја могли да сазнају како су реализовани приходи и примања, као и расходи и давања, у првих шест месеци ове године.

Када се све сабере и одузме, укупни приходи и примања у том периоду износили су 555.462.769 динара, што је 43,19 од онога како је планирано, док су расходи били нешто мањи, и износили су 537.407.511 динара, што је 35,31 одсто од планираних расхода, а који су били сразмерни оствареном приливу, а према потребама корисника буџета коришћен је и суфицит из 2021. године.

После ове тачке дневног реда, одборници су усвојили низ одлука, као што су Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2022. годину, Одлука о допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност са Законом о јавним предузећима, Одлуку о измени Одлуке о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује итд.

Усвојен је и Извештај о реализацији Годишњег програма рада Предшколске установе „Наша радост“ Ковин за радну 2021/2022. годину, а дата је сагласност и на Годишњи план рада ове предшколске установе за 2022/2023. годину.

И на крају, као што је то већ уобичајено, и неколико кадровских одлука. Тако ће у Школском одбору ОШ „Миша Стојковић“ у Гају, локалну самоуправу, уместо Емила Хмелирша, заступати Марија Шефер, а у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Ковину, уместо Снежане Млађеновић, нови представница Општине биће Милица Панић.

(Старт 013)

Пројекат „Општина Ковин данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у оидржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.