ПРВИ У СРБИЈИ... испуњени сви критеријуми и стандарди

Са конференције за штампу Центра за социјални рад

ЛИЦЕНЦА ЗА СИГУРНУ КУЋУ

•Лиценца гарантује добру организацију, кредибилитет и поузданост у раду * Решити питање недостатка стручног кадра и адекватног простора

ПАНЧЕВАЧКИ Центар за социјални рад „Солидарност“ добио је лиценцу, односно решење надлежног министарства којим се потврђује да Прихватилиште за жене и децу, жртве породичног насиља у Панчеву испуњава услове и стандарде потребне за рад и пружање ове услуге.

     Члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјалну политику Миленко Чучковић је на конференцији за медије нагласио да је добијањем лиценце за Прихватилиште, потврђено да је организација пружања социјалне услуге у њему добра, као и да испуњава услове за рад.

    – Отварањем Сигурне куће пре пар година Панчево је добило квалитетнију услугу социјалне заштите за жртве породичног насиља. Подаци говоре да је само прошле године 57 жена и 47 деце  користило услуге Прихватилишта, 35 лица саветодавне услуге, а 365 позива је забележено на СОС телефону – рекао је Чучковић и додао да је породично насиље у порасту последњих година.

     Директор Центра за социјални рад Зоран Албијанић је додао да је Центар поступио по Правилнику о стандардима за пружање социјалних услуга и да је у потребном року успео да испуни потребне услове како би добио лиценцу.

    Јасна Вујучић, руководилац Сигурне куће у Панчеву,  изразила је задовољство тиме што је ово Прихватилиште прва оваква установа која је добила лиценцу за рад: – Систем лиценцирања гарантује стручност, кредибилитет и поузданост организације и стручних радника који пружају услуге социјалне заштите. То је поступак којим се испитује да ли установа социјалне заштите испуњава критеријуме и стандарде за пружање тих услуга. Да бисмо добили лиценцу морали смо да испунимо низ услова  – објаснила је она и додала да су се они највише тицали програма рада, активности и корисничке групе. Како је рекла, ова лиценца је добијена на период од пет година.

     Панчевачко Прихватилиште за жртве породичног насиља има регионални карактер и може да прима жртве породичног насиља из целог јужног Баната. Тренутни смештајни капацитет је 15 особа, а само ове године је кроз њу прошло 58 лица. Како би ова установа још боље пружала услуге, потребно је решити питање недостатка стручних радника и питање простора који је тренутно у власништву Града Панчева.