ОТПАД ЈЕ УКЛОЊЕН... остаје нада да ће неодговорни постати одговорни

Хајдучица

Звршени радови на уклањању дивље депоније

ОПШТИНА ЧИНИ ОНО ШТО ЈЕ ДО ЊЕ, АЛИ…

Постојање дивљих депонија представља велики проблем за све грађане наше општине, посебно што неодговорно бацање смећа директно штети и животној средини у којој живимо – напомиње Мирослав Петровић, директор ЈП „Полет“ Пландиште

У оквиру реализације пројекта уклањања дивљих депонија широм Србије, а који суфинансира Министарство заштите животне средине, а реализују локалне самоуправе, у Општини Пландиште, која је за те сврхе добила 790.000 динара, завршена је акција на уклањању дивље депоније код пречистача отпадних вода у Хајдучици.

Завршетак посла пропратили су Душан Ћурчић, заменик председника општине, и Мирослав Петровић, директор ЈП „Полет“ Пландиште, чији радници раде на реализацији пројекта уклањања отпада на територији целе општине.

Постојање дивљих депонија представља велики проблем за све грађане наше општине, посебно што неодговорно бацање смећа директно штети и животној средини у којој живимо, и зато ће Општинска управа Општине Пландиште предузети све законске кораке како се овакве депоније не би више стварале. Грађани се морају понашати одговорно по питању очувања животне средине и отпад одлагати на местима која су за то предвиђена. Надлежне испекције ће радом на терену предузимати све неопходне мере против лица која отпад буду одлагала на местима која за то нису предвиђена.

Реализација пројекта уклањања дивљих депонија, коју реализујемо у сарадњи са Министарством заштите животне средине, има за циљ очување животне средине, уклањање дивљих депонија и рекултивације земљишта” – истакао је Мирослав Петровић, најављујући ускоро радове и на уклањању дивље депоније у Банатском Соколцу.

У току су финални радови на чишћењу пашњака. Замолио бих све мештане да се понашамо одговорно и отпад одлажемо на места прописана за одлагање. До сада смо очистили и уредили многе делове нашег лепог места, али циљ свега је да све остане уређено и чисто“ –пише на Фб налогу Месне заједнице, одакле објављујемо и једну од више фотографија.

Пројекат „Једним путоказом до 14 насељених места“ суфинансира Општина Пландиште, Решење бр. 681-3/2023-II од 22. 5. 2023. Ставови изнети у медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.