УСКОРО У НОВОМ АМБИЈЕНТУ... и нови корак ка хуманизацији простора

Ковин

Завршни радови на реновирању женског одељења СБПБ „Ковин“

ПРЕСЕЉЕЊЕ ЗА ДВЕ НЕДЕЉЕ

Сређен ентеријер и оплемењени простор допринеће очувању достојанства наших пацијената – каже др Јованка Петровић, в. д. директора Специјалне болнице „Ковин“

У Специјалној болници за психијатријске болести ,,Ковин“ у току су завршни радови на комплетном реновирању Одељења за интензивни третман психотичних поремећаја – женско, површине 847 квадрата. Укупна вредност радова износи 31.622.924 динара, а новац је обезбеђен из сопствених средстава Болнице.

У циљу побољшања услова за лечење пацијената и рад медицинског особља, обезбеђена су новчана средства за текуће одржавање поменутог одељења, тј. за извођење потребних грађевинских радова и то: замена прозора и врата на собама, замена електроинсталација које су биле неисправне, нису испуњавале захтеве савремене технологије и биле су угрожавајуће за здравље и безбедност пацијената и запослених, затим реновирање санитарних чворова, молерско-фарбарски радови, замена подова, керамичарски радови.

Болница је обезбедила новчана средства у износу од 21.076.476 динара за санацију спољне фасаде на згради у којој се налазе Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – женско (I женско) и Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – женско (II женско).

,,Одељење је 2011. године исељено због неадекватних и небезбедних услова. У циљу што бољег и бржег опоравка лица са менталним сметњама, исто је комплетно реновирано и пресељење пацијената очекујемо за две недеље. Настављамо хуманизацију простора и односа у болници и тиме унапређујемо и осавремењујемо рад психијатријске службе и чинимо да наша здравствена установа постане пријатније и лепше место за боравак пацијената у току лечења. Сређен ентеријер и оплемењени простор допринеће очувању достојанства наших пацијената“, поручила је др Јованка Петровић, спец. психијатрије, в. д. директора СБПБ ,,Ковин“.