ЛЕПЕ ВЕСТИ... проф. др Ненад Зарић са сарадницима
Панчево

Завршена анализа узорака земљишта и воде на пестициде у Јужном Банату

У ТОКУ ПРИПРЕМА КЊИГЕ СМЕРНИЦА

Добро је: у узорцима воде и земљишта из Јужног Баната није уочено прекорачење дозвољених граница токсичних метала, и према прописима Европске уније и према прописима Србије

У оквиру пројекта „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“, у Панчеву је 1. децембар 2022. године одржана конференција за медије на којој је др Ненад Зарић, научни сарадник на Биолошком факултету и руководилац истраживања у пројекту, представио прве резултате анализе узорака воде и земљишта на пестициде у Јужном Банату и у Румуније, у региону Темишвара.

У Панчеву су завршене анализе воде и земљишта на присуство пестицида. За потребе овог истраживања коришћен је течни хроматограф са масоно-масеним детектором (LC-MS/MS) марке „Thermo Fisher Scientific ”. За потребе припреме узорака у склопу пројекта је набављена и друга лабораторијска опрема која укључује дигестор, центрифугу, апарат за ултрачисту воду, аналитичку вагу, млин, ултразвучно купатило, сита, вакуум упаривач, итд.

Румунски партнер, Универзитет природних наука „Краљ Михај I” из Темишвара, завршио је анализе узорака на присуство токсичних метала. У узорцима воде и земљишта из Србије и Румуније није уочено прекорачење дозвољених граница токсичних метала према прописима Европске уније и прописима Србије.

Радили смо анализу на 278 различитих пестицида. Анализирали смо их како у води тако и у земљишту. За сада смо обрадили податке везано за узорке воде. Према обрађеним подацима у узорцима, како текућих тако и стајаћих вода у Јужном Банату, од 278 пестицида на које смо их тестирали, мање од 20 смо пронашли у узорцима воде. Од тих 20 само су два законски регулисана. Могу да кажем лепу вест да су њихове концентрације далеко испод граница које су законски дозвољене“, објаснио је др Ненад Зарић, научни сарадник на Биолошком факултету и руководилац истраживања у пројекту.

Како је напоменуо, нема великих одступања у узорцима воде узетих у Јужном Банату и оних узетих у Румунији.

Можда је занимљиво да напоменемо, бар што се тиче воде, не постоје значајне разлике у типовима пестицида и самим пестицидима који су детектовани у Србији и онима који су детектовани у Румунији. Једина разлика је у два инсектицида који су детектовани у Србији, а нису у Румунији, а то је вероватно због тога што је у Румунији забрањена њихова употреба на јестивим биљкама, а ипак смо ми радили узорке воде које се налазе у оквиру самих пољопривредних добара, највероватније је то нека разлика“, објаснио је др Зарић.

Исти случај је и са узорцима земљишта. У узорцима земљишта је уочен већи број пестицида у односу на воду, али су њихове концентрације такође вишеструко ниже од максимално дозвољених вредности.

Што се земљишта тиче, завршили смо анализу узорака, али нисмо завршили анализу добијених података. Обрада података је тренутно у току и она ће бити готова у наредних неколико дана тако да ћемо на наредној конференцији за медије моћи да саопштимо и резултате што се тиче земљишта. Како се тренутно чини, и ту је присутно нешто мање од двадесетак различитих пестицида и да су све концентрације испод законски дозвољених граница“, рекао је др Ненад Зарић.

Тренутно се завршава писање књиге смерница за пољопривреднике чиме да третирају своје усеве како би ово повољно стање остало одрживо на дужи рок. Кроз мреже за образовање ови подаци ће се, заједно са смерницама о одрживом коришћењу природних ресурса, пренети на становништво, кориснике и управљаче ових природних ресурса.

Пројекат спроводе Универзитет природних наука „Краљ Михај I Румунски“ из Темишвара и Регионална развојна агенција Јужни Банат д.о.о. Панчево, кроз Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија.

Пројекат „Град Панчево данас – оно што остаје и сутра“ су/финансирао Град Панчево