Вршац

За све оне којима је потребна помоћ или нека информација

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ У СВИМ СЕЛИМА

Координациони одбор  за извршавање задатака, заштите и помоћи грађанима успоставио је и мрежу позивних бројева у свим сеоским насељима Града Вршца, као и волонтере који ће покривати све руралне области на основу позива грађана којима је потребна помоћ.

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА ГРАДА ВРШЦА
ИЗБИШТЕ 061/606-6686, 013/893-111, 060/327-6626, 063/692-183
ВЛАЈКОВАЦ 066/555-4455      
УЉМА 013/898-210, 063/898-6560, 060/045-0062  
СТРАЖА 060/088-2110 060/013-7344 060/052-2588  
КУШТИЉ 013/883-454, 063/171-7275 063/169-1964  
ВЕЛИКОСРЕДИШТЕ 060/3793-761      
ШУШАРА 063/8377-374      
МАРКОВАЦ 064/0088-468      
РИТИШЕВО 062/8278-656      
ЈАБЛАНКА 013/885-032      
СОЧИЦА 013/885-032 063/8906-676    
МАЛИ ЖАМ 060/4002-263      
ВАТИН 064/496-7588      
ПАРТА 062/246-431      
ОРЕШАЦ 064/144-6992      
ЗАГАЈИЦА 065/2661-002      
ПОТПОРАЊ 064/0508-550      
МАЛОСРЕДИШТЕ 064/2989-168      
ВОЈВОДИНЦИ 062/8736-640      
МЕСИЋ 065/4606-297      
ГУДУРИЦА 060/843-5172 064/1663-929    
ПАВЛИШ 063/235-593 069/289-1624