Панчево

Обавештење из Градске управе Града Панчева

НЕМА НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА СА СТРАНКАМА

Послови Градске управе који су се обављали у непосредном контакту са странкама ће се обављати путем писане или електронске поште или телефонским путем

   Градска управа града Панчева вас обавештава да обуставља рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) до дана престанка ванредног стања.

  Послови Градске управе који су се обављали у непосредном контакту са странкама ће се обављати путем писане или електронске поште или телефонским путем.

  Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаном обрасцу.

  За све информације о начину рада и достављању поднесака организационим јединицама Градске управе града Панчева, за време ванредног стања, можете се обратити следећим лицима:

 1. Секретаријат за општу управу

Данијела Ердељан Милошевић, секретар, 013/308-778, e-mail: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs
Снежана Алб, помоћник секретара, 013/308-778, e-mail: snezana.alb@pancevo.rs
Јелена Павловић, Матичарска служба 013/308-876 и 013/308-809, е-mail jelena.pavlovic@pancevo.rs
Сања Пасер, шеф Писарнице, 013/308-788 и 013/308-923, e-mail: sanja.paser@pancevo.rs

 1. Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа

Слађана Фератовић, секретар, 013/308-730, е-mail: sladjana.feratovic@pancevo.rs
Маја Давитков, помоћник секретара, 013/308-730, e-mail maja.davitkov@pancevo.rs

 1. Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Драгана Дачић, 013/308-871 e-mail: dragana.dacic@pancevo.rs
Биљана Мајкић, 013/308-759, e-mail: biljana.majkic@pancevo.rs
Биљана Миоч, 013/308-906, 013/308-907, biljana.mioc@pancevo.rs
Софија Граовац , 013/308-785, e-mail: sofija.graovac@pancevo.rs
Разуменка Словић – родитељски додатак, 013/308-872, e-mail: razumenka.slovic@pancevo.rs

 1. Секретаријат за финансије

Ениса Аговић-Хоти, секретар, 013/308-858, e-mail: enisa.agovic-hoti@pancevo.rs
Сања Илић, помоћник секретара, 013/308-768 e-mail: sanja.ilic@pancevo.rs

 1. Секретаријат за заштиту животне средине

Зденка Миљковић, 013/308 784, e-mail: zdenka.miljkovic@pancevo.rs

 1. Секретаријат за привреду и економски развој

Оливера Суботић, секретар,
Биљана Миладиновић, помоћник секретара
e-mail: ler@pancevo.rs
телефон: 013/308-868

 1. Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој

Јован Мајсторовић, 065/8662558, jovan.majstorovic@pancevo.rs

 1. Служба за управљање љуским ресурсима и заједничке послове

Марија Ћурчин, 0658662512, е-mail: marija.curcin@pancevo.rs

 1. Секретаријат за јавне набавке

Биљана Маслић, секретар, 064/8662396, е-mail: biljana.maslic@pancevo.rs

 1. Секретаријат за инспекцијске послове

Сандра Марков, 062388250, е-mail: sandra.markov@pancevo.rs

 1. Секретаријат за имовину

Дејан Јовановић, секретар, 013/351-228 и 065 8662553 e-mail: dejan.jovanovic@pancevo.rs

 1. Секретаријат за инвестиције

Бранка Марић, помоћник секретара, 013/308-836, 0648765211,  e-mail: branka.maric@pancevo.rs
Ђурица Ресановић, секретар,  0648765235,  e-mail: djurica.resanovic@pancevo.rs

 1. Комунална полиција

Биљана Мунић, 013/347-555 и 065/866-25-37,
e mail: komunalna.policija@pancevo.rs

 1. Секретаријат за пореску администрацију

Милица Марјановић, секретар, 0648662344 e-mail: milica.marjanovic@pancevo.rs
Љубица Валашко, 013/308-917, 013/351-023, ljubica.valasko@pancevo.rs
Маријана Нинић 013/308-917, 013/351-023, marijana.ninic@pancevo.rs
Мартина Вуловић, 0648662229, e-mail: martina.vulovic@pancevo.rs

 1. Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

Весна Влајковић, помоћник секретара, 013/308-822 e-mail: vesna.vlajkovic@pancevo.rs
Јадранка Јелић, шеф, 013/308-890, e-mail: jadranka.jelic@pancevo.rs