ВИШЕ ОД НАГРАДЕ... Гордан Велев уручује Јарославу Хрубику вредно признање

Ковачица

Вредно признање Општини Ковачица за пројекат у оквиру програма СДИ

ПРАВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНИЦИЈАТИВУ

• Општина Ковачица добила је пет хиљада евра за најбољи пројекат у оквиру програма „Иницијатива социјалне димензије за европске интеграције – СДИ“, који финансира немачка хуманитарна организација АСБ

На пригодној свечаности, данас су се састали Јарослав Хрубик, председник Општине Ковачица и  Гордан Велев, директор  АСБ  Србија,  а у  циљу  званичног  уручења  награде  за  најбољи пројекат у оквиру програма „Иницијатива социјалне димензије за европске интеграције – СДИ“, који финансира и имплементира АSB South Еаsт Еuropе, у сарадњи са Центром за социјални рад Ковачица.

У склопу политичких и економских реформи у земљама Западног Балкана, посвећеност процесу придруживаwa ЕУ је забележила знатан напредак кроз значајне донације и помоћ ЕУ. Ипак, регион Западног Балкана се и дaље суочава са социјалним ризицима везаним за сиромаштво, неједнакост прихода, незапосленост и другим формама социјалне искључености.

„Димензија за Социјалну Иницијативу“ почела је са радом у августу 2018, са циљем да укаже на неопходност бољих социјалних политика и политика запошљавања у току процеса придруживања земаља Западног Балкана, а ван оквира социјалне политике Европске уније.

Ова регионална иницијатива резултат је скоро 30 година дугог искуства у хуманитарном раду АСБ-а у региону, кроз које су идентификовани бројни заједнички потенцијали, али и препреке за социјални напредак и благостање становника земаља Западног Балкана на њиховом путу ка чланству у Европској унији.

У оквиру СДИ, препознато је и подржано око 200 идеја за социјалне пројекте спремне за финансирање, из земаља региона Западног Балкана. Пројекти су припремљени уз стручно менторство за 520 локалних учесника из 65 неразвијених локалних заједница, које су номиновала национална министарства социјалне заштите. У свакој од земаља Западног Балкана организована су саветовања са релевантним националним службама, где се расправљало о специфичним темама, са циљем постављања приоритета из социјалне сфере, а везаних за националне стратегије, приступе преговорима и ИПА програмирање.

Немачка хуманитарна организација АСБ је до сада спровела преко 350 хуманитарних акција на Балкану, вредних 175 милиона евра, у којима је учествовало преко 120.000 људи, којима је пружена нека врста социјалне или финансијске помоћи. У последњих скоро 30 година, уз помоћ АСБ-а, преко 16.000 људи на Балкану добило је кров над главом, 3.000 породица је започело сопствени бизнис, а преко 200 организација цивилног друш директно је финансијски подржано ради унапређења пружања услуга својим корисницима.

Пројекат „Општина Ковачица – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковачица
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.