И НОВИ САВЕТИ... са уручења једног од девет уговора

Покрајинска влада

Уручени уговори за суфинасирање рада девет социјално-економских савета

СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ НЕМА АЛТЕРНАТИВУ

• Уговоре вредне 2,5 милиона динара, представницима девет локалних самоуправа АП Војводине, међу којима је и Град Панчево, уручио је др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић уручио је јуче уговоре представницима јединица локалне самоправе по јавном конкурсу за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета на територији АП Војводине.

Секретар Иванишевић је потписао уговоре са укупно девет локалних самоуправа, које ће средства усмерити ка локалним саветима у Старој Пазови, Панчеву, Зрењанину, Суботици, Руми, Бачкој Паланци, Инђији, Врбасу и Кикинди.

Средства, у укупном износу од 2,5 милиона динара, намењена су за редован рад, програме развоја и деловања савета и то за текуће пословање, капиталне трошкове и подршку у радном ангажовању координатора, односно секретара савета.

Ресорни секретар је рекао да Покрајинска влада, односно Покрајински секретаријат за привреду и туризам, подржавају укупан рад Покрајинског социјално-економског савета и савета у локалним самоуправама са око 12 милиона динара годишње, са циљем ефикаснијег социјалног дијалога који, према његовим речима, нема алтернативу.

„Важно је позвати представнике локалних самоуправа које нису основале социјално-економске савете на територији АП Војводине да их оснују. Спремни смо да им помогнемо и финансијски и искуством, те да их упутимо и на оне јединице локалне самоуправе где савети добро послују, јер сматрамо да је то радно тело место на ком заједнички могу деловати послодавци, синдикати и сви заинтересовани учесници у привредном животу. Дијалог нема алтернативу, а сами социјално-економски савети јесу институционални начин решавања проблема запослених, послодаваца и синдиката“, рекао је Иванишевић.

Он је додао да данас једна четвртина јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине има социјално-економске савете, те да Секретаријат разговара са свим социјалним партнерима, превасходно са Удружењем послодаваца Војводине, како би се активније укључили у формирање савета где постоје услови за то.

„Резултат свих иницијатива јесте побољшање положаја радника, и то је политика и Покрајинске владе и Секретаријата за привреду. Социјално-економски савети имају циљ да се права радника боље поштују и да заједно на једном месту могу да разговарају представници локалних самоуправа, синдиката и послодаваца. Наставићемо разговоре о оснивању нових савета, јер је то начин да се побољша целокупна привредна клима на територији Војводине“, додао је покрајински секретар.

Овом подршком јединицама локалне самоуправе, а кроз рад социјално-економских савета, остварује се делотворан и континуиран социјални дијалог о питањима из надлежности локалне самоуправе, у интересу како запослених, тако и послодаваца.

(Према: сајт ПВ)

Пројекат „Град Панчево – грађанин као кључни атер локалне самоуправе града“ су/финансирао Град Панчево