Новогодишње поруке

Драгана Митровић, градоначелница Вршца

УЛАГАЊА И У РАЗВОЈ ГРАДА И У СОЦИЈАЛНУ СИГУРНОСТ ГРАЂАНА

• У 2018. најзначајнија инвестиција у инфраструктури биће израдња канализације у Павлишу

У току 2017. године реализовали смо неколико већих инвестиција, које су се односиле како на уређење центра града, тако и на реконструкције различитих објеката домова културе и школа у насељеним местима. Свакако је значајна реконструкција Трга победе у самом центру града, као и реконструкција Стеријиног сокачета, где смо узели у обзир примедбе наших суграђана и уредили овај простор, решавајући тиме и проблем паркирања, на који су станари овог дела града жалили.

Завршена је трећа фаза изградње школске спортске хале у Уљми. Почетком јесени извршена је адаптација система централног грејања у ОШ „Олга Петров Радишић“, која је једна од најстаријих основних школа у нашем граду, чиме је решен вишедеценијски проблем грејања. Уз подршку Покрајине, приступили смо и реконструкцији главног колектора фекалне канализације, односно, његово измештање на јавну површину,  а тренутно је у припреми и реконструкција раскрснице код Улице Николе Тесле.

Од великих инфраструктурних пројеката, свакако је значајан  и наставак изградње олимпијског и дечјег базена на Градском језеру, чији се завршетак планира у првој половини 2018. године.

Тренутно радимо буџетском уређењу Програма економског развоја, како бисмо подстакли климу инвестиционих улагања привредних субјеката  и ново запошљавање. У наредној години биће разрађени механизми техничке подршке малим и средњим предузећима и пољопривредним газдинствима. Наставићемо, такође, са политиком подршке запошљавању кроз сопствене и заједничке програме са НСЗ, као и програме унапређења знања и преквалификација. Започете су и активности на стварању услова за изградњу нове индустријске зоне Север и Интермодалног терминала и логистичког центра, који ће омогућити даљи привредни развој града Вршца и региона и учинити га атрактивним местом за нова улагања.

Истакла бих и да и те како водимо рачуна и о равномерном развоју сеоских насеља. Тако смо реконструисали домове културе у Месићу и Марковцу, као и школе, дечја игралишта, зграде, капеле… Град Вршац је у току 2017. године покренуо тзв. покретну апотеку, како би житељима насељених места омогућио редовно снабдевање лековима. Такође, отворена је и канцеларија „Село Плус“, новоформиране Локалне акционе групе Вршац, Бела Црква и Пландиште, која ће се бавити руралним развојем.

Градска управа је значајно реформисана, а све у циљу њеног што ефикаснијег рада. На том плану предстоји нам још посла, али смо до сада успели да систематизацијом оформимо неколико нових одељења, тако да посао буде што правилније распоређен по запосленима, а опис послова сваког запосленог јасно одређен. Све то у циљу ефикаснијег рада и квалитетнијег пружања услуга грађанима.  Само на тај начин грађани могу рачунати на управу као сервис који ће им бити на располагању у свакој прилици. Посебно значајним сматрам враћање поверења наших суграђана у систем рада свих органа градске власти.

Што се тиче планова за 2018. годину, најзначајнија инвестиција у инфраструктури биће израдња канализације у Павлишу, затим, прва фаза уређења водотока Месић, пројекат реконструкције фасаде Пољопривредне школе у Вршцу, а по основу енергетске ефикасности, као и реконструкције одређених одељења Градске болнице. Тренутно израђујемо пројектно-техничку документацију, како бисмо били спремни да кандидујемо пројекте и удружимо средства за њихову реализацију, како са различитим нивоима републичке и покрајинске власти, тако и путем прекограничне сарадње са иностраним партнерима.

Све те активности пратиће реалан, одржив и развојно оријентисан буџет за 2018. годину.  Сем те развоје компоненте, у планирању буџета за наредну годину водило се рачуна и о поштовању стандарда социјалне сигурности, родне равноправности, програмима културних и спосртских садржаја, а значајна ће остати и развојно инвестициона компонента, са око 500 милиона улагања у нове инвестиционе пројекте.