ЗГРАДА АРХИВА... идуће године биће 160 година како је подигнута, као хотел

Бела Црква

У току радови на обнови фасаде зграде Историјског архива

ПРОХУЈАЛИ ДОГАЂАЈИ НАСТАВЉАЈУ ДА ЖИВЕ

• Године окрећу бројчаник на скали времена, прохујали догађаји настављају свој живот на страницама пергамената, књига и мапа. А ми смо ту да их сачувамо – истиче Љиљана Радоњић, директорка Историјског архива

Почетком септембра почели су радови на обнови фасаде зграде Историјског архива у Белој Цркви. Радови су  финансирани од стране Министарства културе и информисања и Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.

„Ове године, Историјски архив Бела Црква је са пројектом под називом „Заштита архивске грађе у Историјском архиву Бела Црква“ конкурисао за доделу потребних новчаних средстава на конкурсима код Министарства културе и информисања као и Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање. Пројекат је прихваћен на оба конкурса и Архиву су одобрена средства у укупном износу од 600 хиљада динара. Новац ће бити утрошен на радове који су предузети почетком септембра и који још увек трају, а обухватају обнову и комплетно уређење спољашње фасаде на уличној и делом на унутрашњој страни зграде Архива. Урадићемо и замену дотрајалих спољашних крила прозора, односно, биће израђене реплике“ – истакла је Љиљана Радоњић, директорка Историјског архива.

Радови су од великог значаја у циљу заштите непокретног културног добра зграде Архива, која има вредност споменика културе, а посредно и у циљу заштите покретног културног добра – саме архивске грађе, која је похрањена у депоима који су саставни део ове зграде.

Иначе, зграда Историјског архива у Белој Цркви подигнута је 1862. године и некада је у овој згради био хотел Димитрија Поповића „Код грозда“, на месту раније гостионице. У згради се у међуратном периоду налазио старачки дом, а од 26. новембра 1956. године у њој је смештена архивска грађа, културна баштина немерљивог значаја.

„Године окрећу бројчаник на скали времена, прохујали догађаји настављају свој живот на страницама пергамената, књига и мапа. А ми смо ту да их сачувамо“ – поручује директорка Историјског архива.

(Фото: БЦ Инфо)

Пројекат „Општина Бела Црква – грађанин у функцији актера општинске локалне самоуправе“ суфинансира Општина Бела Црква.