Бела Црква – знакови поред пута

Археолошки локалитет „Шљункара“

ТУ СУ БИЛИ САРМАТСКИ ГРОБОВИ

• Део гробног инвентара налази се у музеју у Белој Цркви

Археолошко налазиште „Шљункара потес Сенопут“ налази се на северо-западној периферији Беле Цркве. Заузима простор између некадашње хладњаче ПК „Белфрут“, силоса и бензинске пумпе Октаноил, око 300 м северно од пута Ковин – Бела Црква.

На ширем простору потеса дуги низ година вадио се шљунак, па је тако приликом земљаних радова 1969. и 1970. године уништено више сарматских гробова, а део гробног инвентара, који су чиниле керамичке посуде, перле од стаклене пасте, метални предмети и др. данас се налази у у музеју Беле Цркве. Око 350 м источно од девастираних гробова уздиже се заштићено налазиште, које је у виду узвишеног тела, у односу на околни терен виши за 3 м. Протеже се у правцу исток – запад у пречнику 150 – 200 м и данас је прекривен воћњацима и ораницама, по чијим површинама се јасно виде фрагменти преисторијске гвозденодопске керамике и сарматског периода.

До сада једино археолошко ископавање мањег обима обавио је заљвод за заштиту споменика културе у Панчеву, 2003. године. Сондирање је имало за циљ утврђивање вертикалне и хоризонталне стратиграфије налазишта, хронологију и културну припадност насељеника. Том приликом је, поред малобројних фрагмената сарматске керамике, нађен керамички материјал са крајње слабим и нетипичним стилским особинама бронзаног или раног гвозденог доба.

(Старт 013)

(Према: Културно наслеђе Баната – европско наслеђе)

Пројекат „Бела Црква јуче и данас – оно што остаје“

суфинансира Општина Бела Црква