КОНСТРУКТИВАН РАЗГОВОР... реализацијом Акционог плана положај Рома ће се у будућности побољшати

Бела Црква

Светски дан Рома обележен разговорима о побољшању положаја ове популације

ПРИОРИТЕТИ СУ СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

• Бела Црква је позитиван пример локалне самоуправе која је препознала значај локалних механизама за инклузију Рома, истакла је Љиљана Михајловић, директорка Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине

Светски дан Рома, 8. април, у општини Белој Цркви обележен је  посетом Љиљане Михајловић, директорка Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине и Јелене Јовановић, посланице Скупштине АПВ, које су тим поводом разговарале са Виолетом Симић, председницом Општине Бела Црква, на тему  унапређењу положаја припадника ове националне мањине, посебно у областима образовања и стамбеног збрињавања.

Конструктивном разговору присуствовали су и Милош Стојановић, координатор за ромска питања општине Бела Црква и Ружа Кркуш, медијатор за здравство и образовање.

После разговора,  Јелена Јовановић је истакла да је на састанку донет усвојен закључак како у будућности  побољшати положај припадника ромске националне заједнице у општини Бела Црква.

„Стављен је акценат на становању ромске популације и на томе ће се у наредном периоду радити. Хтела бих да истакнем да смо поводом обележавња Светског дана Рома изабрали неколико општина које ћемо у АП Војводини посетити, а између осталих изабрали смо и Белу Цркву. Разлог што смо изабрали Белу Цркву је што је по именовању Виолете Симић на место председнице општине, локална самоуправа на њен предлог поставила ромског координатора и оно што је веома значајно – то је наш припадник који је факултетски образован, што шаље поруку и пример и другим општинама, где нема ромског координатора, да их и тамо укључе“ – рекла је Јелена Јовановић.

Бела Црква је позитиван пример локалне самоуправе која је препознала значај локалних механизама за инклузију Рома, првенствено координатора за ромска питања, невладиног сектора и здравствених медијатора, истакла је директорка канцеларије за инклузују Рома АП Војводине Љиљана Михајловић.

„Оно на чему ће Покрајинска влада и Канцеларија за инклузују Рома у будућности радити јесте да будемо равноправни партнер свим локалним самоуправама у Војводини када говоримо о становању, образовању и запошљавању ромске популације. Оно што ми можемо да понудимо јесу програми који ће се реализовати, као и донаторска средства, како би интеграција била што боља и како би омогућили што квалитетнији живот припадника ромске националне мањине“ – рекла је Михајловић.

Виолета Симић, председница општине, захваљујући гостима на  посети,  подсетила  је  на планове  Општине у циљу унапређивања положаја Рома, у разним сегментима њиховог положаја.

„Поносни смо што смо данас и званично наишли на похвале везане за нашег координатора Милоша Стојановића, тако да смо на најбољи могући начин, кроз једног младог и образованог припадника ромске заједнице, постали пример позитивне праксе. Захвалила бих и Ружи Кркуш, која годинма ради на питањима здравствене заштите и образовања Рома у општини Бела Црква. Направили смо акциони план за будућност, радићемо на стамбеном обезбеђивању ромске популације, тако да смо данас срели не само сараднике, већ и пријатеље и очекујем да ће се у будућности побољшати услови живота ромске популације у општини Бела Црква“ – истакла је Виолета Симић.

(Фото: БЦИнфо)

Пројекат „Општина Бела Црква – грађанин у функцији актера општинске локалне самоуправе“ суфинансира Општина Бела Црква.