НОВЕ ПОВЕРЕЊЕ ДИРЕКТОРКИ... Народна библиотека

Пландиште

Акценти са 21. седнице Скупштине општине

СУФИЦИТ У ПРОШЛОГОДИШЊЕМ БУЏЕТУ

• Нови четворогодишњи мандат за Биљану Јуначков на функцији директора Народне библиотеке

Петнаестог дана јуна одборници Скупштине општине Пландиште одржали су своју 21. седницу, на чијем је дневном реду било укупно 36 тачака.

Оно што је било најважније то је доношење Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2017. годину. Оно што је значајно то је да је током дванаест месеци прошле године остварен суфицит у буџету од 16.806.000 динара. Што се прихода тиче, а који су остварени по основу пореза, доприноса за обавезно социјално осигурање, донација, трансфера средстава, као и од такси, новчаних казни, накнада за коришћење добара од општег интереса, прихода од продаје добара и услуга  итд. они су износили 499.965 динара, док су расходи били у износу од 483.248 динара.

Након ове тачке дневног реда, одборници су усвојили и Одлуку о усвајању Плана јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018 – 2025. година. За реализацију овг плана, речено је одборницима, биће потребно издвојити преко 40 милиона динара. Олакшавајућа је околност да се средства обезбеђују из више извора.

Одборници си донели и низ одлука из области комуналија, а све са циљем усклађивања постојеће праксе са постојећим законским прописима, као што су одлуке о паркиралиштима, путевима,  осветљењу, сахрањивању… Потом су разматрани финансијски извештаји за 2017. годину, најпре Општинског већа, а потом и Историјског архива  Бела Црква (који „покрива“ општину Пландиште), Народне библиотеке, КОЦ „Вук Караџић“, Центра за социјални рад, Црвеног крста, Предшколске установе „Срећно детињство“, као и свих месних заједница  Општине Пландиште.

На крају седнице одборници су се бавили кадровским питањима. Тако су донели Решење о образовању Савета за здравље општине Пландиште, као и решења о разрешењу и именовању чланова Управногодбора ПУ „Срећно детињство“ и Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту. Сем тога, одборници су  за директорку Народне библиотеке именовали Биљану Јуначков, која се и до сада налазила на тој функцији.

И, како је то већ уобичајено, последња тачка дневног реда била су одборничка питања.

(Старт 013)

Пројекат “Пландиште јуче и данас – оно што остаје”  суфинансиран је из буџета Општине Пландиште.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.