У СТАЛНОМ КОНТАКТУ... Славиша Максимовић (у средини)

Интервју

Славиша Максимовић, члан Градског већа Вршца, задужен за рурални развој

ПРИБЛИЖИТИ СЕЛА ГРАДСКИМ УСЛОВИМА ЖИВОТА

• Увођење канализације по селима је кључни приоритет, постоји документација за 11 канализација које треба иновирати и прилагодити важећем законодавству
• Унапређивањем  сеоске економије, привређивања и квалитета живота, стварати што повољније услове за опстанак младих на селу

 

Славишу Максимовића, члана Градског већа Вршца, задуженог за рурални развој, питали смо шта су приоритети градске власти кад је реч о сесоким месним заједницама?

    – Пре свега, приоритети у политици  градске власти на селима су свакако одржавање и унапређење комуналне инфраструктуре. Радимо на канализацији у  Павлишу, пројекат је завршен, очекујемо почетак радова. Увођење канализације по селима је кључни приоритет, постоји документација за 11 канализација које треба иновирати и прилагодити важећем законодавству.

Готово у свим селима имамо капеле и оградили смо гробља. Урађена је ограда око гробља у Малом Жаму, Влајковцу, припремили смо документацију за ограду на гробљу у Гудурици. У протеклој години завршили смо три капеле, у Јабланци, Орешцу и Стражи. Остало нам је још свега    пет   села без изграђених капела, то су Потпорањ, Ритишево, Војводинци, Ватин и Мало Средиште. У току је припрема документације. Одржавање и унапређење водоснабдевања је свакако од кључне важности за људе на селу. У  сарадњи са ЈП „Други октобар“, у протеклој години преузели смо водоснабдевање у свим селима и убудуће бринућемо о квалитету воде и унапређењу водоснабдевања у сваком од њих.

САВЕТИ МЗ
      • Да ли сте задовољни радом људи који се налазе на челу месних заједница, који су то проблеми с којима се они највише суочавају и како се ти проблеми решавају?
     -У свему овоме веома је важна и подршка руководстава месних заједница и свих оних који учествују у реализацији  пројеката, али свих мештана који  живе на селу. Сарадња са свим саветима месних заједница и удружењима  је одлична. На сарадњу кључно утиче и квалитет и посвећеност чланова савета у реализацији постављених циљева. Свакако  морам да кажем да је одлазак младих са села и општи недостатак средстава за реализацију потреба села значајан проблем. Морамо наставити са радом на томе да млади остану на селу и да се обезбеђује што више средстава за потребе села.

 

Један од приоритета је и  одржавање путне инфрастуктуре, редовно радимо на решавању проблема ударних рупа, јавна набавка је спроведена и извођач увелико ради на терену.Такође радимо на одржавању мреже атмосферске канализације и заштите од поплава.

У оквиру комуналних проблема посебан акценат је  на заштити животне средине и управљање отпадом. Уклонили смо готово све дивље депоније на селима, и наставићемо са организованим одношењем смећа и одржавањем јавних површина.

Као други приоритет нам је подршка и унапређење друштвеног и културног живота у селу, кроз подршку културно-уметничким друштвима  на селу,  удружењима жена, спортским друштвима и другим удружењима  грађана. Такође један од приоритета је стварање услова за останак младих на селу, кроз одржавање и опремање школа на селу, изградње спортских сала и спортских терена Оваком подршком се трудимо да сачувамо сеоско становништво и да унапредимо животни стандард.

Акценат ће у будућности бити стављен и на рурални развој где ћемо организовати  подршку за све мере у ИПАРД-у и стварање партнерства за териториторијални рурални развој кроз партнерство „СЕЛО ПЛУС“, заједно са општинама Бела Црква и Пландиште, што ће даље унапређивати сеоску економију,као и услове привређивања и живота на селу.

 Који су то најзначајнији послови урађени на плану сеоске инфраструкуре?

    -Заиста ми је драго да могу да се похвалим да смо доста проблема што се села тиче решили. Издвојена су значајна средства у протеклом периоду када су у питању месне заједнице, у наредној години та улагања ће бити још већа, зато што сви грађани са територије Града Вршца заслужују да имају једнаке услове за живот, што је један од наших приоритета. Наравно да то није довољно и да увек може више. Као најзначније, напоменуо бих израду пројектно техничке документације за насељено место Павлиш и започињање радова на канализацији у току ове године. Такође, ту је завршетак пројектне документације за ретензију Уљме и уређење каналске мреже, у циљу дугорочне заштите од поплава. Асфалтирамо Виноградарску улицу у Великом Средишту.

Од значајнијих пројеката споменуо бих свакако изградњу спортске хале у Великом Средишту, а почели смо изградњу спортске хале и у Уљми. У плану нам је балон сала у Гудурици, радимо на документацији, а изградили смо спортске терене у селима Потпорањ и Ритишево. Морам да нагласим да имамо одличну сарадњу са црквама. У сарадњи са Румунском православном црквом уредили смо простор, који се налази  у кругу цркве у Месићу, за капелу и очекујем отварање капеле у наредним данима. Са Римокатоличком црквом из Гудурици постигли смо договор око размене парцела, Град није имао адекватну парцелу за изградњу балон сале у овом селу, али смо договором успели да решимо овај проблем. Реновирали смо домове културе у Марковцу и Месићу, Тренутно се ради летња сцена у Куштиљу. Реконструисали смо зграду Месне заједнице у Влајковцу. Урадили смо и једну фазу реконструкције зграде Месне заједнице у Гудурици, заменили прозоре и уредили фасаду.

Колико Вам у свему томе значи подршка градоначелнице?

    – Све активности које се спроводе на територији  Града Вршца  условљене су подршком градоначелнице  Драгане Митровић. Градоначелница има посебно интресовање  за проблеме села и у многим активностима активно учествује Градоначелница се стално интресује  за послове и дешавања на селу, многе информације добија и од самих мештана, са којима је у сталном контакту. Заједнички циљ нам је приближавање услова живота мештана који живе у нашим селима условима живота у граду, и ми на томе заједнички предано радимо.

С. Батало

Пројекат „Град Вршац – локална самоуправа у форми самоуправе грађана“ суфинансира Град Вршац.