НОВИ ИСКОРАК... са састанка градских челника и јапанских стручњака

Екологија

Сарадња Града Панчева и јапанских стручњака у унапређењу животне средине

ПОСЛЕ ЈАПАНА, РОДА И У ПАНЧЕВУ

• У наредне три године, Град Панчево ће, у сарадњи са стручњацима из Јапана и са Универзитета у Београду, реализовати пројекат који за циљ има унапређење животне средине у граду

У оквиру пројекта унапређења животне средине у Граду Панчеву, овај град је недавно посетила делегација из Јапана коју су чинили стручњаци за заштиту животне средине, као и градоначелник и представници јапанског града Тојака. Реч је о пројекту који се, почев од јануара ове године, реализовати током наредне три године, а под покривитељством и финансијском подршком Јапанске агенције за међународну сарадњу – ЈИЦА.

Циљ пројекта је унапређење животне средине односно изградња и развој људских ресурса који ће моћи самостално да предузму мере за побољшање стања животне средине кроз сарадњу између академске заједнице, стручњака, локалне администрације, индустрије и самих грађана. Он ће укључивати и даље истраживање тренутног стање загађења животне средине, укључујући емисију загађивача као и обуку за мерење загађујућих супстанци у животној околини, анализу и процену ризика као и управљање, али и спречавање загађења у Панчеву. Поменуто јачање  административних мера против загађења и едукација локалног становништва ће бити реализовано до краја  2022. године. Овај пројекат се спроводи на основу споразума између Јапанске агенције за међународну сарадњу, Хемијског факултета Београдског универзитета, удружења за унапређење животне средине из Хјога и Града Панчева. Руководилац друге фазе овог пројекта у Јапану ће бити професор др Такеши Накано са Универзитета Осака, а из Србије ванредни професор др Владимир Бешкоски са Хемијског факултета Универзитета у Београду.

Пројекат сличан овоме, а који је реализован у јапанском граду Тојока,  добио је име „Рода“ пошто су у том јапанском граду, због употребе пестицида у гајењу пиринча, нестале црне роде, карактеристичне за ту област. После реализације мера за заштиту животне средине и прелазак на органско гајење пиринча, дошло је до опоравка еко-система и повратка роди. У складу са тим, у Панчеву је формирана радна група управо под називом „Рода“, а која ће се бавити реализацијом активности друге фазе овог трогодишњег пројекта у Панчеву.

ПОЊАВИЦА
  Парк природе Поњавица се простире на око 300 хектара на левој обали Дунава и на територији два панчевачка насељена места – Банатског Брестовца и Омољице. Поњавица је 1995. године проглашена за заштићено природно добро, а четири године касније за парк природе. Њоме данас управља панчевачко ЈКП „Зеленило“. Поњавица је река црноморског слива, а сам парк природе дом је за око 20 различитих врста риба, 40 врста птица, као и за заштићене животињске врсте, попут ласица и твора.

Градоначелник Панчева Саша Павлов је после састанка са гостима из Јапана нагласио важност сарадње са јапанским стручњацима у заштити животне средине: – Ово је за нас веома важан пројекат пошто погађа у срж онога што желимо да постигнемо у заштити животне средине. У Панчеву и у Србији несумњиво постоје неопходна и знања као и стратегије за заштиту околине, али искуство које указује на то како на најбољи начин спојити та два фактора, а које нам доноси овај пројекат који ћемо реализовати у сарадњи са стручњацима из Јапана и нашег Хемијског факултета Универзитета у Београду, указује на важност овог пројекта.

Током претходне фазе овог пројекта, под називом “Подизање капацитета за анализу и мере смањења дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији” истраживалo се тренутно стање загађења у животној средини, укључујући емисију загађујућих супстанци и спроводила се обука за мерење и анализу загађења у животној средини како би се успоставили оквири за даље анализе. Током ове друге фазе пројекта обавиће се испитивање муља у Поњавици и мониторинг птица на територији овог парка природе, анализа подземних вода и земљишта ван Петрохемије на присуство хлорних једињења, анализа земљишта на присуство живе унутар Петрохемије, као и управљање комуналним отпадом на територији града Панчева. Проф. др Такеши Накано са Универзитета из Осаке је додао да је посебно важно очување еколошког система у Парку природе Поњавица.

В. И.

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево