ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА... Игор Мировић уручује уговор Саши Павлову

Покрајинска влада

Игор Мировић уручио уговоре представницима 22 локалне самоуправе

ПАНЧЕВО МОЖЕ БИТИ ЗАДОВОЉНО

• Управа за капитална улагања одобрила је средства и граду Панчеву, а за пројекат реконструкције Улице Димитрија Туцовића у Панчеву

У Покрајинској влади је, последњег дана јануара, председник Покрајинске владе Игор Мировић доделио уговоре представницима 22 локалне самоуправе у АП Војводини за финансирање и суфинансирање пројеката у областима водопривреде и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, саобраћајне инфраструктуре, eнергетске ефикасности, предшколског и основног образовања и васпитања и у области развоја спорта. Реч је о пројектима који се реализују преко конкурса Управе за капитална улагања Војводине. Уручивању уговора присуствовао је и директор Управе за капитална улагања Војводине Недељко Ковачевић.

Покрајинска влада издвојила је 3,9 милијарди динара за инфраструктурне пројекте у АП Војводини.

Управа за капитална улагања одобрила је средства граду Панчеву за пројекат реконструкције Улице Димитрија Туцовића у Панчеву. Дужина улице је 1.255 метара, ради се потез од улице Моше Пијаде до Kнићанинове улице. Уговор ће бити на вишегодишње финансирање (двогодишње). Управа је по овом јавном позиву определила 150 милиона од чега се изводе радови у 2020. години (у 1. етапи ће бити комплентно средства Управе) на првој деоници улице од Моше Пијаде до Улице Михајла Пупина (785м), а у другој години на деоници од Михајла Пупина до Kнићанинове улице (470м) где је Град предвидео суфинансирање 50%.

Износ планираних средстава за реализацију пројекта у наредним годинама је око 71 милион динара, јер је процењена укупна вредност инвестиције око 220 милиона динара.

Градоначелник Саша Павлов рекао је да је овај пројекат од изузетног значаја за град и грађане Панчева јер представља унапређење саобраћајне инфраструктуре, што је важно и за даљи економски развој Панчева:

– Kао прво, кроз реконструкцију саобраћајнице на овај начин обезбеђујемо безбедно одвијање колског, пешачког, бициклистичког саобраћаја и јавног превоза, у улици која се налази у зони основне школе и која води ка Северној индустријској зони у Панчеву, а као друго, обезбеђујемо пратећу инфраструктуру, посебно могућност одвођења атмосферских вода у улици и улицама које гравитирају ка Улици Димитрија Туцовића. Радови су на комплетној инфраструктури улице: кишни колектор од Моше Пијаде до Михајла Пупина, пошто од Михајла Пупина до Kнићанинове постоји од 1998. године, комплетна кишна канализација, реконструкција прикључака фекалне канализације, водовод је урађен. Затим, јавно осветљење целе улице, нисконапонски развод у сарадњи са Електродистирбуцијом, коловоз, колски прилази, тротоари, бициклистичка стаза, паркинзи, саобраћајна сигнализација. Директну корист ће имати између 800 – 900 домаћинстава и пословни субјекти у предметној улици, око 2500 запослених у предузећима у улици и Северној индустријској зони, ученици и запослени у ОШ “Васа Живковић”, гости хотела, корисници услуга МЗ “Горњи град”, посетиоци Преображењске цркве, а индиректно сви грађани и пословни субјекти у Панчеву – истакао је Павлов.

(Према: Градски портал)

Пројекат „Град Панчево – будућност у огледалу садашњости“ суфинансира(о) Град Панчево