НА СВОМ ТЕРЕНУ... Сања Паталов Стојадиновић

Интервју

Сања Паталов Стојадиновић, в. д. директора Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево

УВЕК У СЛУЖБИ ГРАЂАНА И ЊИХОВИХ ПОТРЕБА

• Панчевачки Центар за социјални рад, поред све већег броја корисника, однедавно кроз своје пројекте пружа и две нове услуге, хранитељство одраслих и старијих лица и Саветовалиште за брак и породицу

Своје животно опредељење Сања Паталов Стојадиновић је  наговестила још за време студентских дана, ангажованошћу у Новосадском хуманитарном центру, да би, 2006. године,  по завршетку студија на Факултету политичких наука, смер социјални рад и социјална политика, свој радни век започела у панчевачком Центру за социјални рад.

После 11 година рада, најпре са одраслима, потом са децом, у лето 2017. именована је за директорку Центра, у в. д. статусу, на којем је остала до октобра 2018. године.

Четири године касније, од почетка фебруара 2022. године, поново је на истом месту.

  • На месту директора Центра за социјални рад сте други пут. Шта нам можете рећи о најзначајнијим проблемима са којима се суочавате у свакодневном раду?

  • Прошло је већ годину дана од када сам постављена и сада већ могу да упоредим и анализирам шта се то променило из периода 2017/2018. и периода од почетка 2022. године до данас. Евидентно је да се увећао број корисника, самим тим и број предмета, а упоредо са тим има доста промена и у погледу запослених стручних радника. Сем природног одлива и смене генерација, самовољно су одлазили запослени због великог обима посла и оптерећености у нашем систему социјалне заштите. Напоменула бих да је Корона утицала на здравствено стање сваког од нас, те су чешће присутни различити вируси и болести код запослених. То јесу неки од изазова у нашој свакодневници која је врло динамична и специфична. Дешава се да у једном дану имамо потребу да збринемо, на пример децу коjа су грубо занемарена од стране родитеља, старо лице које се отпушта из болнице и нема никога од сродника, и истовремено жену која је претрпела насиље и треба да се смести у Сигурну кућу. Овакве ситуације су, нажалост, све чешће те смо ми увек спремни за прављење стратегије у циљу проналажења решења, а наравно, уз све то, потребно је и иницирање укључивања и других иституције и установа.

 Центар је установа која постоји због својих корисника. Каква је ту ситуација, пре свега када је реч о самом броју корисника и проблема са којима се обраћају вашој установи?

  • Као што сам и навела број корисника се увећава из дана у дан. Они су различите животне доби и дешава се да још на млађем узрасту закораче у установу и да смо ми њихова породица и највећа подршка, а исто тако имамо и кориснике који су можда само једном били код нас. У Центру за социјални рад се остварују како локална права и услуге, тако Центар, у вршењу јавних овлашћења у складу са законом, одлучује о остваривању различитих права, што и јесте примарно за центре, и то о остваривању права на материјално обезбеђење; остваривању права на додатак и негу другог лица; права на помоћ за оспособљавање; права на смештај у установу социјалне заштите; остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу; хранитељству; усвојењу; старатељству као и о одређивању и промени личног имена детету и мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права.

 Оно што је најактуелније јесте увођење нове услуге – хранитељства за одрасле и стара лица. Можете ли нам рећи како се ова нова услуга Центра реализује и када ће се почети са радом са корисницима обе услуге?

  • Трудимо се да надоместимо недостатак неких услуга кроз пројектне активности за које увек имамо подршку Града Панчева. Тако смо крајем прошле године започели реализацију два пројекта. Један је развијање услуге за хранитељство одраслих и старијих лица, а други Саветовалиште за брак и породицу, у партнерству са Удружењем “Психогенеза“.

Хранитељство за одрасла и старија лица јесте услуга које је већ предвиђена законским оквиром и коју финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, али за коју су наши суграђани били недовољно информисани.

Потешкоће са којима се свакодневно суочавамо у погледу збрињавања одраслих лица са неком врсто инвалидитета или старија непокретна лица за које је често ограничен капацитет за смештај, навеле су нас на идеју о писању пројекта којим би утицали на развијање ове услуге код нас. Реализацијом пројекта предвиђено је да током ове године организујемо трибине у циљу информисања и мотивисања суграђана да постану будући хранитељи. Заинтересовани се могу обратити Центру са захтевом уз предвиђену документацину и то је први корак. Након тога, уколико испуњавају очекиване критеријуме, реализује се теренске провере како би смо у потпуности стекли увид да ли та лица могу бити хранитељи, да ли испуњавају услове. Будући хранитељи имају новчану надокнаду за свој рад и надокнаду ради задовољавања потреба корисника који се смештају.

Саветовалиште за брак и породицу има посебан значај и евидентно је да је број заинтересованих корисника изузетно увећан у односу на период 2018. када смо такође реализовали као пројектну активност. Рекла бих да је пандемија Covida 19 утицала у великом обиму на односе у емотивним везама, у браку као и у другом виду односа, јер су партнери били више упућени једни на друге, присутан је био недостатак друштвених садржаја и сада су очигледне последице тога. Сем саветодавног рада са паровима, рађено је и појединачно. Углавном су заинтересовани биле особе средње доби, код којих је присутна „криза средњих година“, када преиспитују себе, односе у браку и остало. Резултати овог пројекта указују на потребу да све ово буде увертира у увођењу нове услуге саветовалишта за брак и породицу.

 Панчево је један од градова који има Сигурну кућу. Како она данас функционише и каква је ситуација у нашем граду када је у питању породично и партнерско насиље?

  • Панчево има и Сигурну кућу која је започела са радом 1. јануара 2012. године. Прихватилиштем управља Центар за социјални рад “Солидарност“ Панчево, чија је радна, односно организациона јединица. Живот и рад Прихватилишта финансира се из буџета Града Панчева, а неретко су присутни и различити пријатељи куће, односно донатори којима смо  захвални за подршку и помоћ коју су вољни да пружају. Стручни тим Сигурне куће чине социјални радници, психолози и специјални педагози, обучени за рад са жртвама породичног насиља и искуством у пружању подршке жртвама породичног насиља. Капацитет корисника који обухвата укупан број жена и деце је 15. Углавном је Сигурна кућа пуна, а збринуте су и кориснице са других територија. Поред услуге смештаја,  Прихватилиште пружа и услуге СОС телефонског саветовања и информисања и индивидуалног саветодавног рада.

  • Увек актуелно питање везано за рад сваке установе јесте и сарадња са локалном самоуправом. Какву сарадњу имате са локалним властима и колико Град Панчево помаже вашој установу у свакодневном раду?

  • Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево има сјајну сарадњу са локалном самоуправом, односно Градом Панчево, који  је и оснивач Центра. Панчево има доста развијених услуга и једни смо од најразвијенијих средина у погледу пружања услуга. То указује на постојање свести и воље како локалне самоуправе тако и Центра за социјални рад, да су увек присутни у служби грађана, да пружају помоћ и подршку која се препознаје. Такође, Центар за социјални рад има квалитетну сарадњу и са здравственим установама, Црвеним крстом као и са други установама социјалне заштите као што су Дом слепих “Збрињавање“, Геронтолошки центар Панчево, Дом за децу и младе без родитељског старања “Споменак“, Дом “Срце у јабуци“, са школама и осталим институцијама. Посебну сарадњу истакла бих са Полицијском управом Панчево, као и са Тужилаштвом са којима сарађујемо 24 часа, јер радимо и у пасивном дежурству и свака пријава породичног насиља, партнерског или вршњачког, ради се у координацији са Полицијом и  Тужилаштвом у Панчеву.

Треба знати да Центар за социјални рад хумана установа, у којој се решавају најтежи животни изазови појединаца и породица, те је позитиван дух и емпатија стручних радника неопходан чинилац у превазилажењу потешкоћа и проналажењу снаге и мотивације корисника да на адекватан начин управљају својим животима и буду храбри да се изборе са проблемима.

(Старт 013)