Eкономија

Рафинерија нафте у Панчеву добила нову еколошку интегрисану дозволу

ЗНАЧАЈАН ИСКОРАК У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

• Интегрисана IPPC дозвола представља најзначајнији документ који један оператер мож да добије, чиме је још једном потврђено да је панчевачка рафинерија међу најквалитетнијим европским произвођачима и битан чинилац обезбеђења контролисаних услова заштите животне средине

Рафинерија нафте у Панчеву, прерађивачки комплекс компаније НИС, добила је нову интегрисану IPPC дозволу којом се потврђује да је производни процес у Рафинерији усклађен са највишим домаћим и европским стандардима у области заштите животне средине.

Прву интегрисану дозволу панчевачка Рафинерија добила је 2017. године, чиме је постала прво енергетско постројење у Србији које је добило дозволу о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. Новом интегрисаном дозволом обухваћен је и комплекс „Дубоке прераде“ у Рафинерији, који је почео да ради у 2020. години. Овај комплекс је вредан више од 300 милиона евра, а поред економских ефеката донео је и значајне еколошке бенефите, као што су престанак производње мазута са високим садржајем сумпора и значајно смањење емисије загађујућих материја.

Интегрисана IPPC дозвола представља најзначајнији документ који један оператер може да добије, чиме је још једном потврђено да је панчевачка рафинерија међу најквалитетнијим европским произвођачима и битан чинилац обезбеђења контролисаних услова заштите животне средине.

У Рафинерији нафте Панчево константно радимо на савременим технологијама и унапређењу заштите животне средине, а пословање у складу са најбољим праксама у области екологије остаје наш императив. Добијањем нове, друге по реду, интегрисане IPPC дозволе, потврђујемо да су одрживи развој и друштвена одговорност наше стратешко опредељење и темељна пракса коју непрестано усавршавамо, у корист заједнице у којој живим и радимо“, изјавио је Владимир Гагић, директор Блока Прерада у компанији НИС. Рафинерија нафте Панчево једна је од најмодернијих и еколошки најнапреднијих у овом делу Европе, а у модернизацију прерађивачког комплекса НИС-а од 2009. године инвестирано је више од 800 милиона евра. Значајан део ових средстава био је намењен еколошким пројектима и бизнис пројектима који значајно унапређују заштиту животне средине, а у последњих 15 година у област заштите животне средине у панчевачкој рафинерији уложено је око 95 милиона евра.

Поред тога што представља доказ оправданости улагања у еколошке пројекте и унапређење производних процеса у циљу заштите животне средине и повећања енергетске ефикасности, интегрисана IPPC дозвола представља и обавезу да Рафинерија нафте Панчево настави са одговорним односом при реализацији свих својих активности и значајним улагањима на пољу заштите животне средине, уз примену најбољих доступних техника и пракси.