Панчево

Представљен Нацрт Плана развоја Града Панчева 2022 – 2028.

НА СКУПШТИНУ ГРАДА, ПА КОНКРЕТИЗАЦИЈА

• Координациони тим града је одлучио да се план ради за пет кључних области: привредни развој; социјални развој; инфраструктура и урбанистичко планирање; заштита животне средине и локална управа и комуналне делатности”, истакла је Маја Витман

Јавним представљањем Нацрта Плана развоја Града Панчева 2022-2028. у Скупштинској сали данас је завршена јавна расправа у вези овог стратешког документа.

Нацрта плана стављен на јавни увид 18. фебруара, када је почела јавна расправа и изјашњавање свих заинтересованих грађана о садржају овог стратешког документа.

Маја Витман, градска менаџерка, у уводном излагању подсетила је да је у септембру 2021. године Град Панчево започео „Пројекат израде Плана развоја Града Панчева 2022-2028“.

За реализацију овог пројекта путем јавне набавке ангажован је и консултантски тим – Група понуђача коју чине „Busniss Development Solutions Consalting“ d.o.o. из Београда и Економски факултет Универзитета у Београду. Влада АПВ суфинансира израду Плана развоја путем Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у износу од 1.000.000 динара. По предлогу консултантског тима Координациони тим града је одлучио да се план ради за пет кључних области: привредни развој; социјални развој; инфраструктура и урбанистичко планирање; заштита животне средине и локална управа и комуналне делатности”, истакла је Маја Витман.

На основу ових пет кључних области је Координациони тим утврдио и образовање радних група и подгрупа, које су реализовале више активности кроз три фазе пројекта. Према кључним областима одржани су и састанци фокус група.

Заинтересована јавност је своје сугестије могла да достави и електронском поштом, као и попуњавањем анкетних упитника. Нацрт Плана развоја града Панчева 2022-2028. је од 18. фебруара доступан јавности, када је званично започео јавни увид, односно јавна расправа. У овом периоду сви заинтересовани могли су да путем електронске или класичне поште доставе своје сугестије на Нацрт плана. У складу са програмом јавне расправе данашњим отвореним састанком закључује се спровођење јавног увида односно јавне расправе”, напоменула је Маја Витман, градска менаџерка.

Са садржајем Нацрта Плана развоја Града Панчева заинтересовани се могу упознати на сајту Града Панчева.