И НА КРАЈУ... заједнички снимак студената и студенткиња са председником општине

Пландиште

Председник Општине Јован Репац потписао уговоре са студентима прве године

И ПОМОЋ И ПОДСТИЦАЈ МЛАДИМА

• Ове године новчану помоћ добио је 31 студент са територије општине Пландиште

Већ традиционално, на почетку и ове године, председник Општине Пландиште  Јован Репац свечано је потписао и уручио уговоре о додели новчане помоћи студентима прве године студија, а са пребивалиштем на територији општине Пландиште.

Ове године новчану помоћ добио је 31 студент. На уручењу уговора  било је присутно 28 студената, два студента су, због обавеза, уговоре потписали крајем прошле године, а један студент је био спречен да дође на заједничко свечано потписивање.Овакав вид подстицаја и помоћи студентима прве године основих студија на државним факултетима, Општина Пландиште практикује већ дуже време.

Ове године новчану помоћ су добили следећи студенти:  Јелана Стефновски (Економски факултет Суботица), Марија Марковић (филозофски факултет Нови Сад), Иван Јовановић (Факултет музичке уметности Београд), Жељана Ристески (Учитељски факултет у Вршцу), Нађа Ћорда (Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад), Жељана Вишић (Филолошки факултет Београд), Јована Керкез (Филолошки факултет Београд), Габријела Ковач (Економски факултет Београд), Ема Течи (Медицински факултет Нови Сад), Игор Димитријевић (Технолошки факултет Нови Сад), Борислав Белајић (Филолошко-уметнички факултет Крагујевац), Маја Боројевић (Војна академија Београд), Невена Гроздановски (Филозофски факултет Нови Сад), Марина Дрљача (Економски факултет Суботица), Теодора Деспотовски (Природно матетматички факултет Нови Сад), Миа Милошевић (Факултет техничких наука Нови Сад), Лана Павлица (Природно математички факултет Нови Сад) и Елена Стојковски (Факултет техничких наука Нови Сад), сви из Пландишта. Новчану помоћ добила је и Сара Лазић из Старог Леца (Правни факултет Нови Сад), затим, Љиљана Бајичић (Учитељски факултет) и Јелена Стоиљковић (Висока техничка школа струковних студија Зрењанин) из Маргите, Радован Марковић и Јелена Керкез (Економски факултет Суботица) из Милетићева (Факултет техничких наука Нови Сад), Тијана Мудрић из Марковићева (Пољопривредни факултет Нови Сад),  Слађана Обрадовић (Филозофски факултет Нови Сад) и Вукашин Селаковић (Факултет техничких наука Нови Сад) из Банатског Соколца, Јелена Пандуров (Висока туристичка школа струковних студија Београд), Иван Савков (Технички факултет Зрењанин) и Ненад Ристић (Висока туристичка школа струковних студија Београд) из Великог Гаја, Момир Пешић из Велике Греде и Андријана Мелих (Факултет техничких наука Нови Сад) из Хајдучице.

Уговори су потписани и уручени у свечаној сали КОЦ „Вук Караџић“ у Пландишту.

(Према: Општински портал)