ОПШТИНА... подршка грађанима пред предстојећу зиму и скупе енергенте

Бела Црква

Потписани уговори за помоћ грађанима на плану енергетске ефикасности

ЗИМА СВЕ БЛИЖА, А ДРВА, ПЕЛЕТ, СТРУЈА…

• Највише уговора, од укупно 28, односи се на замену дотрајалих прозора и врата на породичним становима и домаћинствима

Након спроведеног Конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Бела Црква за 2022. годину, стручна комисија извршила је валидизацију приспелих пријава и направила коначну ранг листу учесника на конкурсу.

За спровођење мера енергетске ефикасности које су предвиђене расписаним конкурсом, Министарство рударствa и енергетикe и Општина Бела Црква обезбедили су 3.580.000 динара, што je већи део средстава којима ће се суфинансирати реализација 28 прихваћених пројеката.

Виолета Симић, председница Општине Бела Црква, потписала je и 28 уговора са актерима прихваћених пројеката, који су трећа, активна страна на реализацији активности на повећању квалитета енергетске ефикасности, која ће и сама једним делом учествовати у финансирању пројектних активности.

По речима Виолете Симић, Општина Бела Црква овакав вид финансијске подршке грађанима на плану енергетске ефикасности остварује први пут, што је, с обзиром на актуелну ситуацију на тржишту енергената, посебно важно са становишта помоћи енергетски угроженим грађанима, па стога није чудо што се највише уговора односи на замену дотрајалих прозора и врата на становима и домаћинствима.

Пројекат „Општина Бела Црква данас  – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Бела Црква.