ПОЉОПРИВРЕДА ЈЕ... Душан Ћурчић на потписивању уговора

Пландиште

Покрајина помогла у решавању проблема са каналском мрежом

ВРЛО ЗНАЧАЈНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА…

Уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђен је значајан део средстава за уређење и санацију каналске мреже на територији општине Пландиште
• Ово је врло значајна инвестиција – изјавио је Душан Ћурчић, заменик председника општине

После спроведеног конкурса, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарств о одобрио је Општини Пландиште средства за реализацију пројекта, чија је вредност преко 14 милиона динара, а који треба да уреди каналску мрежу како би била у функцји одводњавања вишка воде са апољопривредног земљишта.

Уговор је у име Општине Пландиште потписао Душан Ћурчић, заменик председника општине, који је том приликом изјавио:

На основу конкурса коју је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општини Пландиште одобрена су средства за уређење каналске мреже у катастарским општинама Хајдучица, Велика Греда, Маргита, Пландиште и Марковићево. Укупна вредност пројекта је 14.285.714,80 динара са ПДВ-ом, од којих је део обезбеђен из средстава локалне самоурпаве, а део из средстава Покрајинског секретаријата. Ово је врло значајна инвестиција за Општину Пландиште с обзиром на велике проблеме који постоје на каналској мрежи дуж атара Општине Пландиште.

Реализацијом овог пројекта настављамо са великим пројектом уређења каналске мреже у атарима на територији Општине Пладниште. Према подацима катастра на територији Општине Пландиште постоји више од 1000 км каналске мреже, коју је неопходно фазно уређивати, санирати и прочишћавати, а све у функцију унапређења одводњавања пољопривредног земљишта и стварања бољих услова за развој и унапређење пољопривредног земљишта – истакао је Ћурчић.

Пројекат „Општина Пландиште данас – оно што остаје и сутра“ суфинансира Општина Пландиште, а на основу Решења бр. 401-68/2022-II од 29. 4. 2022. године.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.