НА ПРАВОМ МЕСТУ... Александар Радуловић

Разговор с поводом

Александар Радуловић, в. д. директора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево

ВАЖНО ЈЕ ИЋИ УКОРАК СА ВРЕМЕНОМ

• Панчевачки „Водовод“ ће и ове летње сезоне грађанима Панчева обезбедити довољне количине воде и, што је најважније, биохемијски исправне воде
• Због наглих промена економских услова у ширем окружењу, у наредном периоду „Водовод“ oпрезније планира важније инвестиције у граду, али се свакако припрема за нове инвестиције

Летњи месеци су сваке године време када је питање водоснабдевања у фокусу интересовања грађана. Што се тиче Панчева, становници овог града не треба да брину о води, каже в. д. директора ЈКП „Водовод и канализација“ Александар Радуловић. По његовим речима, у водоснабдевању Панчева и насељених места са територије града неће бити никаквих проблема, а што је још важније, квалитет воде је на високом нивоу.

– Трудимо се да сваку летњу сезону дочекамо спремни и да нашим суграђанима обезбедимо довољне количине воде. Немамо проблема са водом, ни по питању количине ни по питању квалитета воде, али у томе нам помажу и грађани, наши потрошачи, које можемо похвалити да заиста рационално троше воду. Оно што је важно је да наша вода одговара свим стандардима прописаним законом и ми то свакодневно проверавамо – додаје Радуловић и напомиње да, поред самог „Водовода“, хигијенску исправност воде проверава и панчевачки Завод за јавно здравље, који током месеца узоркује преко 100 узорака воде на локацијама у целом граду и то у таквој динамици да се два пута недељно узимају узорци са око десетак локација.

– Ми смо један од ретких водовода у Србији који нема озбиљније физичке губитке у мрежи. Губици, који се воде као неприходована вода, на граници су од око 25 посто, што је за водовод ове величине више него добар резултат, а ту највећи део чине губици у мерењу воде, као и потрошња нерегистрованих потрошача. Решење ових проблема захтева нове инвестиције (даљинско очитавање водомера, откривање нерегистрованих потрошача…) за шта тренутно нисмо у прилици али их планирамо – каже наш саговорник и додаје да су, кад је реч о раду „Водовода“ у претходном периоду, због украјинске кризе веће инвестиције привремено су заустављене пошто се не зна како ће се ова криза рефлектовати на цене рада и репроматеријала, односно опреме. Поред тога, по новим законском решењима, сва некадашња непокретна имовина ЈКП је сада имовина основача, у овом случају Града Панчева па тако „Водовод“ сам не може више да буде инвеститор већ то ради у садејству са Градом, што захтева један виши ниво сарадње.

Радуловић подсећа да је у плану овог предузећа било да се на градску водоводну мрежу до сада споји Банатско Ново Село, једино насељено место које није на градској водоводној мрежи, али да је украјинска криза привремено одложила овај посао. Он наводи да је пројекат урађен и добијена грађевинска дозвола, али додаје да ће за његову реализацију свакако требати више средстава него што је то првобитно планирано пошто је дошло до поскупљења свих потребних сировина и опреме потребне за завршетак овог посла. Како каже, у оквиру овог пројекта је планирана изградња водоводне мреже у дужини од око 12 колометара, како би се повезало Качарево и Банатско Ново Село као и два резервоара и две црпне станице чиме би коначно сва насељена места са територије Града Панчева била спојена на градску водоводну мрежу.

Када је реч о наплати, в. д. директора панчевачког „Водовода“ каже да се ту ништа није променило и да је она и даље на високом нивоу од 95 посто. Проблем овог предузећа јесте то да се цена воде није мењала од 2018. године, што је сада, како каже, довело до озбиљног дисбаланса са осталим ценама енергената, репро материјала и опреме. Овде није проблем наша жеља да зарадимо више новца или да више инвестирамо, ми само желимо да наш систем одржавамо функционалним, у оптималном стању, да можемо увек да одговоримо потребама грађана. Тренутно радимо само мање и нужне поправке на мрежи а за озбиљније инвестиције смо увек кадровски и технички спремни – напомиње в. д. директора панчевачког „Водовода“.

Ипак, осим прикључења Банатског Новог Села на градски водовод, као и завршетак радова на водоводној и канализационој мрежи у неким деловима града (Караула, Миса 2…), ЈКП „Водовод и канализација“ и град Панчево у наредном периоду очекује бар још једна озбиљна инвестиција а то је изградња фабрике отпадних вода што је и законска обавеза која се мора завршити до 2025. године.

– Град је прошле године потписао меморандум о разумевању са фирмом „Метито“ из Уједињених Арапских Емирата за изградњу фабрике отпадних вода. Меморандумом је обухваћена цела градска општина Панчево са насељеним местима, тако да ћемо имати и одговор на питање око изградње канализације и третмана отпадних вода и у насељеним местима. Ми сада чекамо њихову понуду па ћемо видети како ће се то одвијати. То ће свакако бити један озбиљан искорак у процесу чишћења отпадних вода и заштити животне средине у граду, уопште – сматра Радуловић и наводи да се једноставно мора ићи у корак са временом. Он каже да је током времена и панчевачка фабрика воде модернизована тако да је њен рад умногоме оптимизован у односу на неки ранији период. А поред ове инвестиције, у наредним годинама ће се радити и на завршетку канализационе мреже која је у самом граду готово урађена, осим неких мањих делова, али да ће се и у насељеним местима канализација морати радити. Како он каже, осим Старчева и дела Банатског Новог Села који имају функционалну канализацију, у свим другим селима ће се канализациона мрежа морати урадити што ће такође подразумевати озбиљне инвестиције.

– Што се тиче кишне канализације, за сада је покривена готово трећина града и то иде полако, али се и ради на томе. Упркос томе, грађани Панчева не треба да брину о поплавама пошто имамо добар систем одбране и црпних станица у коме би једино црпну станицу „Црвени магацин“ требало што пре реконструисати пошто она ни када је изграђена својим капацитетом није покривала потребе тог дела градске мреже атмосферске канализације, а и време и тешки услови рада су учинили своје. Пројекат је урађен и само треба обезбедити потребна средства – подсећа Александар Радуловић, в. д. директора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и закључује да је последњих година много урађено и да би реализацијом поменутих пројеката, био заокружен процес инвестиција у водоводну и канализациону мрежу на територији Града Панчева.

(Старт 013)

Пројекат „Град Панчево данас – оно што остаје и сутра“ су/финансирао Град Панчево