Ковин

Покрајина финансира израду студије за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода

ПОСЛЕ ПЕТ ДАНА, ЈОШ ТРИ МИЛИОНА!

• После добијених милион динара за израду студије развоја општине, Ковин је од Покрајине добио још три милиона динара за суфинансирање израде студије за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода

Општина Ковин једна је од 12 локалних самопуправа са територије АПВ које су добиле средства за финансирање и суфинансирање израде пројектно-техничке документације за пројекте у области управљања комуналним отпадним водама.

Игор Мировић, председник Покрајинске владе, уручио је, 21. маја, уговоре о одобреним средствима за решавања питања канализације и пречишћавања отпадних вода,  представницима локалних самоуправа 12 општина и градова АП Војводине. У  име општине Ковин, по специјалном овлашћењу Сање Петровић, председнице општине, уговор је преузела Слађана Ћирковачки, координаторка групе за Локални економски развој.

Ковин је, за суфинансирање израде студије процене стања постојећег канализационог система и пројектно-техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, од Покрајинске владе добио три милиона динара
Обраћајући се представницима градова и општина, Мировић је подсетио да је на иницијативу Покрајинске владе Скупштина АП Војводине усвојила Декларацију о заштити животне средине као кровни документ, а да је заједно са градовима и општинама деловано управо на основу поменуте декларације.
     Пет дана пре овог уговора и добијених три милиона динара, Општина Ковин је од Покрајинске владе добила и милион динара за израд Плана развоја општине за период 2022 – 2028. године, а на основу Конкурса за суфинансирање израде планова развоја јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине.

(Фото: портал ПВ)

Пројекат „Општина Ковин – будућност у огледалу времена садашњег“ суфинансира Општина Ковин.
Ставови изнети у подржаном медијсском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.