ТРЕЋИ... и количина воде и притисак већи

Уљма

Почео са радом нови, трећи,  бунар који би требало да реши проблеме са водом у летњим месецима

НОВИ БУНАР БЕЗ СТАРИХ ПРОБЛЕМА

• Обавили смо све потребне анализе и вода је потпуно исправна за пиће, каже Милош Салапура, извршни директор ЈКП „Други октобар“

Са два бунара и 15 километара водоводне мреже, мештани Уљме сваког лета имали су проблема са притиском у славинама и редовним снабдевањем водом, а онда је ЈКП „Други октобар“ пре две године преузео бригу да тај проблем реши. И – како га је решило?

Изградњом трећег бунара, који је ових дана пуштен у рад, и који би требало да    мештанима Уљме обезбеди довољно количине воде за летње месеце.

Ево шта о томе каже Милош Салапура, извршни директор у ЈКП „Други октобар“:

„Пуштањем у рад Б-3 бунара планирамо да решимо проблем у летњим месецима када је у појединим деловима Уљме слаб притисак воде услед повећане потрошње. Урађено је
комплетно подводно снимање бунара, стављене су нове хидромашинске и електро
инсталације, а уграђен је и надземни хидрант како би се вода стално испирала и стално
проверавао квалитет. Такође, постављен је и уређај за дезинфекцију воде на бази натријум
хипохлорида. Обавили смо све потребне анализе и вода је потпуно исправна за пиће.
Пуштањем у рад овог бунара повећаће се притисак у мрежи у овом делу насеља, као и
количине воде, поготово у летњим месецима“, каже Салапура.