Вршац

Још један еколошки пројекат Града и ЈКП „Други октобар“

РЕАЛИЗАЦИЈА У НАСЕЉУ „СТАКЛЕНИК“

• Крајњи циљ пројекта је успостављање интегралног система управљања отпадом,  а први корак је сакупљање комуналног отпада на самом извору настајања

Јавно – комунално предузеће “Други октобар“ и Град Вршац започели су пилот пројекат „Примарна селекција комуналног отпада у домаћинству“, који ће се реализовати у насељу „Стакленик“ и на Тргу Андрије Лукића, где су јуче домаћинствима подељене додатне корпе за селекцију отпада.

На основу израђеног идејног решења Примарне селекције комуналног отпада у Граду Вршцу у циљу спровођења активности и крајњег циља – успостављање интегралног система у управљању отпадом, исказана је потреба за првим кораком у начину сакупљања комуналног отпада на самом извору настајања, те могућности примарне селекције.

Примарна селекција представља одвајање отпада на месту настанка на суви и мокри отпад у домаћинствима и пословним објектима.

Суви отпад чине све врсте пластичних производа (ПЕТ амбалажа, фолије, кесе, бурад, џакови), папир, картон, стиропор, тетрапак амбалажа, метал (лименке од алуминијума и гвожђа, разни метални делови) текстил, и обућа, док мокри отпад чине остаци од хране, воћа и поврћа, трава, цвеће, земља, лишће, пепео, физиолошки отпад (пелене, хигијенски улошци).

Друга фаза и секундарна селекција обухвата транспорт сувог отпада од места настанка до Центра за завршну селекцију, а трећа фаза обухвата завршну селекцију сувог отпада, која се обавља у сортирном центру. Селекција се врши према природи материјала и начину рециклаже, на траци за селекцију се отпад разврстава на отпад који се може поново прерадити, и на неупотребљив.

Прикупљање издвојеног отпада вршиће се суботом, док ће комунални отпад, као и до сада, остати петком. Субота као дан одношења сакупљеног отпада је одабрана и из разлога што је више корисника присутно код куће те ће и са једне стране имати непосредан контакт са радницима ЈКП „Други октобар“ ради питања и добијања савета о рециклажи.

Принцип остаје исти, посуда се износи на јавну површину, испред породичних кућа, односно оставља на задњим вратима стамбене зграде.

Предност за кориснике у овом делу града биће и то што ће имати прилику да изнесу и кабасти отпад сваке суботе за време трајања овог пробног пројекта, који је планиран да траје до 01.12.2022. године.