КОНТИНУИРАНИ РАЗВОЈ... Слободан Стевановски

Ковачица

Слободан Стевановски, директор Општинске библиотеке Ковачица

ПЕТ ПРАВАЦА ДА БИ СЕ СТИГЛО ДО ЦИЉА

• Концепција програмских активности осмишљена је тако да све узрасне категорије пронађу за себе њима занимљиве и едукативне садржаје
• Континуирани развој у правцу прерастања у савремени библиотечко-информациони центар
• За сада 2600 корисника, што је више од републичког просека

У Ковачици смо, у Општинској библиотеци. Разговарамо, први пут, са Слободаном Стевановским, директором, иначе, магистром библиотекарства и информатике.

-Грађани општине Ковачица у својој Општинској библиотеци имају слободан приступ информацијама, знањима и идејама садржаним у библиотечко-информационој грађи и изворима, као и право на остваривање својих индивидуалних и интелектуалних слобода – започиње разговор наша саговорник, додајући да им у у свему томе њихова библиотека помаже на начин да те циљеве најефикасније остваре.

Иначе, делатност Општинске библиотеке успешно се одвија у пет основних праваца: рад са библиотечко-информационом грађом и изворима, васпитно-образовни рад са децом, као и перманентно образовање одраслих, затим, дигитализација завичајне збирке,  рад на културно-образовним програмима и издавачка делатност. Све то у  огранцима Општинске библиотеке у Ковачици, Падини, Црепаји и Дебељачи, као и у одељењима у Уздину, Самошу и Идвору, која  функционишу у склопу тамошњих домова културе.

Директор Стевановски истиче да Општинска библиотека има 2600 корисника, што је нешто више од републичког просека. Корисницима су за задовољавање њихових потреба, као што су образовање, комуникација, информисаност, тражење посла, забава… поред књижног фонда, који се осавремењује у складу са могућностима, на располагању и оптички дискови, интернет, као и разни часописи.

ЕЛЕКТРОНСКЕ ЧИТАОНИЦЕ

     -У четири електронске читаонице, у Ковачици, Црепаји, Падини и Дебељачи, посетиоцима корисницима  на располагању су девет рачунара са приступом интернету, где могу да припреме своја документа, претражују интернет, као и да свој лични материјал скенирају или штампају, према властитој потреби – напомиње директор Стевановски, додајући да Библиотека у својим електронским каталозима има 70.000 јединица и највећим делом су електронске базе и каталаози доступни преко веб-сајта Општинске библиотеке: www.biblioteka-kovacica.org.rs.

Kад смо већ код веб-сајта, директор Стевановски  истиче чињеницу да је сајт изузетно посећен. – Сајт бележи месечно чак 14.800 посета, дневно 487 или на годишњем нивоу чак 178.000 посета – каже он, са посебним задовољством, сасвим разумљиво.

НА ТРГУ… представљање књиге о словачкој традицији

Библиотека остварује и редовну сарадњу са више институција и установа у општини, али и шире. –Сарађујемо са, разумљиво, са свим  школама у општини, затим, Галеријом наивне уметности, Центром за социјални рад, МОМС и Меморијалним центром „Јанко Булик“, Удружењем грађана „Михајло Пупин Идворски“, домовима културе у Ковачици, Падини, Црепаји, Самошу и Дебељачи, удружењима жена, као и са Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда, панчевачком Градском библиотеком, Библиотекарским друштвом Србије, Словачким издавачким центром и библиотеком „Штефан Хомола“ из Бачког Петровца, часописима Хлас људу и Взлет итд. итд.  – набраја директор Стевановски.

С. Батало

(Старт 013)