ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА

ПАНЧЕВО НАЈТРАНСПАРЕНТНИЈА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У 2017. ГОДИНИ

Транспарентност Србија је и ове године, као и пре две године, спровела истраживање „Индекс транспарентности локалне самоуправе у Србији“. Реч је о пројекту који је реализован уз финансијску помоћ Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији. Пројекат је реализован у периоду фебруар-мај 2017. године. На основу исте методологије као и пре две године, уз модификовање и прецизирање неколико индикатора, овога пута је оцењено и рангирано 15 јединица локалне самоуправе у Србији – оне које су биле међу најбоље оцењеним 2015. године, највећи градови, као и ЈЛС у којима су,  такође уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, у међувремену организовани округли столови са представницима локалних власти и администрација у циљу повећања транспарентности.

Панчево је било међу обухваћеним ЈЛС и имамо задовољство да обавестимо јавност да је  забележило индекс 67, на скали од 0 до 100, што је за шест индексних поена боље него пре две године. Не само да је забележен раст од 2015. године када је Панчево било на 4. месту, већ је локална самоуправа Панчева овом оценом доспела на врх овогодишње табеле и заузела 1. место.

Важно је напоменути да се, као и приликом рангирања 2015. године, индикатори не односе само на законске обавезе ЈЛС. Закони и подзаконски акти прописују правила која би требало да обезбеде одређени ниво транспарентности ЈЛС. ТС је утврдила и индикаторе чије би испуњавање донело додатни ниво транспарентности.Истраживањем су обухваћени Београд, Нови Сад, Панчево, Крагујевац, Краљево, Јагодина, Параћин, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Врање, Бујановац и Прешево.

ЈАВНИ ПОЗИВ

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом  буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2017. годину планирана су подстицајна средства, за коришћење гаса као енергента, у износу од 2.000.000 динара.

У овој години наведена средства ће се користити као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског гасног прикључка у току 2017. године, на тај начин што ће град Панчево рефундирати део средстава утрошених у те сврхе, у износу од 50.000 динара.

На јавни позив се могу пријавити грађани, власници индивидуалних објеката, са територије  МЗ Горњи Град, Стрелиште, Стари Тамиш, Војловице, Тополе, дела Мисе и дела територије МЗ Центар у којима је изграђена улична гасна инфраструктура чији је власник мреже и дистрибутер ЈП “Србијагас”, и који су потписали Уговор о прикључењу објекта корисника система на дистрибутивну мрежу са ЈП “Србијагас” у току 2017. године (у даљем тексту Уговор) и уплатили средства ЈП “Србијагас” за куповину типског гасног прикључка.

Заинтересовани грађани који испуњавају наведене услове могу се обратити Граду Панчеву за  рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског гасног прикључка, након чега ће Град Панчево са њима закључити уговор и на текући рачун уплатити 50.000 динара.

Документација коју је потребно поднети за јављање на јавни позив је следећа:

  1. Попуњен Захтев за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског гасног прикључка (образац траженог Захтева се може преузети на сајту Града Панчева или преузети у Услужном центру града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево),
  2. Копија Уговора са ЈП “Србијагас”,
  3. Копија фактуре издате од стране ЈП “Србијагас”,
  4. Копија признанице којом се доказује уплата за куповину типског гасног прикључка,
  5. Копија или очитана лична карта подносиоца,
  6. Копија платне картице за текући рачун.

Наведену документацију је потребно поднети преко Услужног центра града Панчева, у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за заштиту животне средине,  Трг  Краља Петра I 2-4, Панчево, са назнаком „Јавни позив за суфинансирање трошкова прикључења на гас“

Рефундирање средстава заинтересованим грађанима, од стране града Панчева, вршиће се до утрошка средстава намењених за ову сврху, према редоследу поднетих захтева, а најкасније до 15.12.2017. године.