ПОГЛЕД СА БАЛКОНА... централна просторија Општинске библиотеке Ковачица

Ковачица

Општинска библиотека Ковачица – 25 година чувар културне баштине Словака, Срба, Мађара и Румуна

А СВЕ ЈЕ ПОЧЕЛО ПРЕ 99 ГОДИНА

• Почетком 1921. године одржана је оснивачка скупштина Образовно-читалачког друштва „Покрок“, са бројним секцијама, од којих ће у Ковачици касније настати…

Досељавање Словака на подручје данашње општине Ковачица, почетком 19. века, било је скопчано са бројним тешкоћама, које је, међутим, овај витални народ издржао и остао ту где је и данас, заједно са, у међувремену пристиглим, и Мађарима и Србима и Румунима.

Оно што је у почетку био приоритет свох приоритета, било је обезбедити воду, цркву и школу. Цркве су зидане, школе, такође, али је најтеже било са водом, па је, поред свих мука, било и додатних сеоба од једног до другог насеља. Аустроугарске власти, које су у складу са потребама очувања својих граница, досељавале становништво из Словачке, Мађарске, Румуније… нису превише бринуле о очувању културног идентитета свих досељених народа, тако да су се они сами морали сналазити, било добровољним прилозима, било „радним акцијама“, како би саградили своје духовне храмове, школе за своју децу, а на формирање културних институција, оних које се баве афирмацијом уметничког и књижевног стваралаштва  требало је сачекати пропаст Царства и стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

ЈЕДНА ОД БРОЈНИХ… са промоције књиге „Прах прошлости“, ауторке Горице Олас

Већ 16. јануара 1921. године одржана је оснивачка скупштина Образовно-читалачког друштва „Покрок“, за чијег је првог председника изабран Јан Габриш. Удружење је било смештено у просторијама Ковачичке сељачке банке, а први библиотекар био је Јан Ботка.

Удружење се издравало од чланарине, а није изостајала ни подршка из тадашње Чехословачке, одакле су стизали разни часописи, новине, али и књиге, разумљиво, све на словачком језику. У оквиру „Покрока“ формиране су и разне секције: литерарна, певачка, позоришна, као и ликовна, која ће, показаће се, бити и најзначајнија, јер ће из ње израсти оно што ће Ковачицу прославити широм света – Галерија наивне уметности.

Једанаест година после формирања „Покрока“, 1932. године, основана је и Матица словачка, чијим  оснивањем почиње  убрзана афирмација словачког културног идентитета, што је највише долазило до изражаја окупљањем свих оних ентузијаста писане и усмене речи, које су се размењивале у Читаоници „Покрока“, и то понајвише из области књижевности, етнологије, географије, као и из сфере религије.

Оснивањем Дома културе, 1958. године, и „Покрока“, са свим својим секцијама, и Читаоница губе своју самосталност и постају део активности новоосноване културне установе, која ће убрзо формирати Библиотеку Дома културе „3. октобар“. Али, с обзиром на недостатак простора, недовољног књижног фонда, Библиотека, у којој је био запослен само један радник, који је осим основних библиотечких послова,  радио и много тога другог, Библиотека није била превише у функцији у каквој би једна таква културна установа требало да буде.

Такво стање било је све до 1995. године, када се, у складу са новим законским решењима,  Библиотека издваја из састава Дома културе и постаје самостална културна установа, као Општинска библиотека Ковачица.

Данас, 25 година после, Општинска библиотека располаже са књижним фондом од преко 70.000 књига, највише на словачком и српском језику, али има и доста књига на мађарском и румунском језику, што су сва четири званична језика у општини Ковачица, а има и своје огранке у неколико насељених места у општини Ковачица.

Поред уобичајених делатности којима се бави свака библиотека, Општинска библиотека Ковачица се бави и издавачком делатношћу, организује промоције нових књига, радионице за децу, одржава књижевне сусрете, изложбе, а ту је и „Ковачички мозаик“, књижевно-информитички конкурс, као прилика за све оне које

ЗА ПРИМЕР… мр Слободан Стевановски, директор библиотеке

желе тек да се афирмишу, али и оне који би да на томе још више пораде.

Општинске библиотека, на челу са актуелним директором мр Слободаном Стевановским, данас је и у великој мери осавременила свој рад, дигитализовала завичајне збирке, чиме трајно чува културну баштину свих народа који живе у општини Ковачица, а захваљујући дигитализцији можете и прочитати неку књиге и без да лично одете у просторије ове изузетно организоване културне установе.

С. Батало

Пројекат „Општина Ковачица – знакови поред пута“ суфинансирала Општина Ковачица.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.