Алибунар

ОПШТИНА АЛИБУНАР – ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо сва заинтересована правна и физичка лица да се, због кратких агророкова, у најкраћем року пријаве на ЧЕТВРТЕ јавне позиве расписане од стране председника Општине Алибунар, 4. августа 2020. године.

  1. Вршење услуга скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини, која се користи без правног основа;
  2. Складиштење пољопривредних производа који су скинути са пољопривредног земљишта у државној својини, а које се користи без правног основа.

Јавни позиви су објављени на огласним таблама месних заједница и месних канцеларија на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар и на сајту Општине Алибунар.

Рок за достављање понуда је 17. август 2020. до 14 часова.

За све додатне информације заинтересована лица се могу обратити на следеће телефоне:

013/642-105 и 013/642-102.

Душан Дакић, председник општине