Алибунар

ОПШТИНА АЛИБУНАР – ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо сва заинтересована правна и физичка  лица да се због кратких агророкова у најкраћем року пријаве на треће јавне позиве расписане од стране председника Општине Алибунар 17. 07. 2020. године, за:

  1. вршење услуге скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној свијини које се користи без правног основа и
  2. складиштење пољопривредних производа који су скинути са пољопривредног земљишта у

у државној својини које се користи без правног основа.

 

Јавни позиви су објављени на огласним таблама месних заједница и месних канцеларија на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Рок за достављање понуда је 5. 08. 2020.године до 14 часова.

За све додатне информације заинтересована лица се могу обратити на следеће телефонске бројеве Општине Алибунар: 013/642-105 и  013/642-102.

Душан Дакић, председник општине