Вршац

Одржана јавна расправа о Студији заштите и Одлуци о заштити ПИО „Вршачке планине“

АДЕКВАТНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕДЕЛЕ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА

• Одлуком о заштити ПИО „Вршачке планине“, за управљача овог заштићеног  подручја одређено је ЈКП “Други октобар

После јавног увида, који је трајо 22 дана, а који је организовала Градска управа, 30. септембра  је у Градској кући одржана јавна расправа о нацрту покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Вршачке планине“  и   Студији заштите Предела изузетних одлика „Вршачке планине“.

Подручје Предео изузетних одлика „Вршачке планине“ се целом својом површином налази на  подручју Града Вршца, на територији 8 катастарских општина: Сочица, Јабланка, Месић, Вршац, Велико Средиште, Мало Средиште, Гудурица и Марковац.

Подручје ПИО „Вршачке планине” обухвата површину од 5.328,86 ha, од чега је 4.157,32 ha (78,02%) у државној својини, 40,44 ha (0,76%) у јавној својини, 315,13 ha (5,91%) у приватној својини, 641,06 ha (12,03%) други облици, а 174,92 ha (3,28%) нема података.

На подручју ПИО „Вршачке планине” установљава се режим заштите I степена на површини од 167,60 ha (3%), режим заштите II степена  на површини од 3.342,43 ha (62,7%) и режим заштите III степена на површини од 1.818,84 ha (34,1%).

Јавну расправа о овим документима о заштити у оквиру које је презентован Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Вршачке планине“ и Студија заштите Предела изузетних одлика „Вршачке планине“   омогућила је да се размотре доспеле примедбе  које су  достављене током јавног увида, односно до назначеног рока за достављање примедби.  Јавну расправу је водила  комисија коју је  образовао  Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Расправи су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, представници Завода за заштиту природе, представници Завода за урбанизам Војводине, представници Градске управе Града Вршца, представник ЈКП „Други Октобар“, представници удружења  грађана и грађани који су били заинтересовани да узму учешће у овој расправи.

У отвореној расправи, значајнијих примедби на нацрте ових докумената није било. Преовладало је заједничко мишљење да ће подизањем степена заштите на II категорију и преношење одлучивања о заштити на покрајински ниво, знатно унапредити управљање над овим  заштићеним подручјем. Осим из других извора, средства намењена за управљање овим подручјем биће обезбеђена и покрајинским буџетом.

ЈКП „ Други октобар“ је одлуком о заштити ПИО „Вршачке планине“, одређен за управљача овог заштићеног  подручја.

И.В.

Пројекат „Град Вршац – локална самоуправа у форми самоуправе грађана“ суфинансира Град Вршац.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.