Пландиште

Одржана 9. седница Скупштине општине Пландиште

ВЕЋИ ПРИЛИВ СРЕДСТАВА, ЗАТО ДРУГИ РЕБАЛАНС

• Због ублажавања последица пандемије по привреду општине Пландиште, донета је одлука о ослобађању плаћања накнаде за коришћење јавних површина за 2020. и 2021. годину

Одборници Скупштине општине Пландиште данас су на својој 9. седници, којој је председавао Горан Доневски, председник СО, усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2020. годину, а потом и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину.

Пођимо редом.

Пре преласка на рад по дневном реду, одборници су најпре прихватили да се он допуни тасчком која се односи на финансијски план ОШ „Јован Стерија Поповић“. Измена је последица добијених средстава за виших нивоа власти за реализацију пројекта, који се односи на поправке о одржавање објеката те школе.

Потом се прешло на усвајање Одлуке о завршном рачуна буџета за 2020. годину. Оно што је кључно, то је да је прошла година завршена суфицитом у износу од 17.857 динара.

Када је реч о буџету за 2021. годину, одборници су донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, што практично значи да је извршен други ребаланс буџета, а који је последица већег прилива средстава од предвиђених, и то од закупа пољопривредног земљишта у државној својини, од наменских трансфера АП Војводине и од  пореза на зараде.

Одборници су након тога донели више одлука и решења, најпре,  Одлуку о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште, којом  се утврђује ослобађање обавезе плаћања накнада  коришћења јавних површина за 2020. и 2021. години, а у циљу пружања помоћи у санирању негативних последица по привреду због коронавируса, потом Одлуку о условима и мерама за уклањање објеката, као и Одлуку којом се ингеренције Локалног савета за запошљавање, са Скупштине општине преносе на Општинско веће.

Што се решења тиче, донето је Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације, као и Решење о сагласности на Извештај о раду Савета за здравље за 2020. годину, а дата је и сагласност на његову имплементацију.

При крају 9. заседања, одборници су се бавили усвајањима извештаја о раду о Историјског архива Бела Црква, који „покрива“ и општину Пландиште, Народне библиотеке Пландиште, као и културних и образовних установа, а потом и свих месних заједница Општине Пландиште.

Деветој седници присуствовао је и Јован Репац, председник општине, као и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Пројекат „Општина Пландиште – грађанин у функцији главног актера локалне самоуправе општине“ суфинансира Општина Пландиште.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.