РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА... седиште локалне самоуправе у Белој Цркви

Бела Црква

Одржана 7. седница Скупштине општине Бела Црква

УМЕСТО ЧЕТИРИ – ЈЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

• Одлука је од кључног значаја за функционисање општине Бела Црква, јер се већина ресурса које буџетом опредељујемо управо слива у ова јавна предузећа, истакла је Виолета Симић, председница општине

Одборници Скупштине општине Бела Црква састали су се по 7. пут у овом сазиву, а прва  тачка дневног реда била је усвајање завршног рачуна Општине за 2020. годину.

На седници, којој је председавао Марјан Алексић, председник СО, Одлуку о завршном рачуну буџета образложила је Алма Саватовић, начелница Одељења за финансије Општинеке управе, која је  истакла да су у 2020. години „остварени приходи у износу од 705.844.331 динар, што је 97 одсто од планираних прихода, док су укупни расходи износили 663.581.066 динара, тако да је остварен суфицит у износу од 57.222.000 динара“.

Након ове „главне“ тачке дневог реда, одборници су усвојили извештаје о раду јавних предузећа и устганова, чији је оснивач Скупштина општине, дали сагласност на Статут Центра за културу  „Бела Црква“ и прихватили  две одлуке: једну која се тиче грађевинског земљишта и друга, која се бави општинским административним таксама.

Онда се прешло на разматрање Предлога одлуке о покретању поступка припајања јавних предузећа, чији је оснивач Општина Бела Црква.

Предлог одлуке образложила је Виолета Симић, председница општине.

„Општина Бела Црква има тренутно четири комунална предузећа, ЈКП „Белоцркавнски комуналац“, ЈП „Белоцрквански водовод“, ДЈУП „Белоцркванска језера“ и ЈАТП „Бела Црква“. Оно што је основ за доношење овакве одлуке је препорука Министарства државне управе и локалне самоуправе још из 2004. године, да општине испод 15 хиљада, гранична вредност до 20 хиљада становника, треба да имају једно комунално предузеће. Ово припајање доноси рационализацију пословања у свим сегментима, што значи централизовано одлучивање, централизовани људски ресурски и опрема, као и већи финансијски капацитети тог новог предузећа. Основ за доношење ове одлуке је и анализа коју је урадио Економски факултет из Београда у периоду од јануара до марта ове године, која се састоји из три дела: анализа затеченог стања са финансијским ефектима, након тога предложени су модели како унапредити пословање, из чега проистиче оно што је најбитније, предложени модел за наша јавна предузећа у Белој Цркви. Ова Одлука је од кључног значаја за функционисање општине Бела Црква, јер се већина ресурса које буџетом опредељујемо управо слива у ова јавна предузећа, тако да ћемо у будућности, када се процес имплементације заврши, моћи да и ви као одборници и наредни сазиви скупштине, много ефикасније контролишемо, пратимо, усмеравамо, као локална самоуправа, рад новог система“ – нагласила је председница Симић.

На крају седнице одборницима се обратио и председник СО Марјан Алексић, који је захвалио одборницима на конструктивном раду, напомињући да су на седници, од 33, присутна 23 одборника.

„Неки су оправдано одсутни, док неки нису оправдали свој изостанак са данашње седнице, а сваки одборник својим радом у локалном парламенту оправдава поверење грађана општине Бела Црква“, истакао је Алексић.

Пројекат „Општина Бела Црква – грађанин у функцији актера општинске локалне самоуправе“ суфинансира Општина Бела Црква.