Душан Ћурчић, помоћник председника општине

Пландиште

Одржана 31. седница Скупштине општине Пландиште

САМО ДВЕ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА

• Душан Ћурчић постављен за помоћника председника Општине Пландиште

 

Сазвана по хитном поступку, 31. седница Скупштине општине Пландиште, одржана 21. августа, имала је само две тачке дневног реда.

На седници, којој је председавао Ендре Сабо, председник Скупштине општине,   одборници су најпре усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште, а потом су на дневном реду била одборничка питања.

Како је речено у образложењу доношења ове одлуке, она је донета због постављења помоћника председника Општине Пландиште, а пошто је Законом о платама у државним органима и јавним службама утврђен највиши износ коефицијента за обрачун и исплату плата постављеним лицима у органима територакђјалне аутономије и локалне самоуправе.

Сем тога, Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованим и постављеним лицима и запосленим у државним органима, утврђено увећање коефицијента за обрачун и исплату плата за именована и постављена лица и запослене у органима територијалне аутономије и локлане самоуправе, а по основу сложености и одговорности посла, за додатни коефицијенат.

Иначе, за помоћника председника Општине Пландиште, од 15. августа 2019. године, постављен је Душан Ћурчић, економиста из Милетићева, који је доскора, са посебним успехом, обављао функцију председника Савета Месне заједнице Милетићево.

Пројекат „Општина Пландиште – локална самоуправа у функцији самоуправе грађана“ суфинансира Општина Пландиште.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.